Ochrona środowiska

Jednym z głównych celów statutowych Fundacji Veolia Polska jest realizowanie projektów na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz zachowania bioróżnorodności.

Projekt "Bioróżnorodność z Grupą Veolia" został doceniony przez Kapitułę Plebiscytu Asa Odpowiedzialnego Biznesu 2018 za połączenie działań społecznych i działań biznesowych z realną korzyścią dla środowiska naturalnego.
W ramach wolontariatu pracowniczego na rzecz bioróżnorodności założyliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Ptaki Polski na terenie EC4 w Łodzi “Ogród na pTAK!”
Stworzyliśmy właściwe warunki lęgowe dla sokoła wędrownego, niegdyś licznie rozpowszechnionego gatunku ptaka drapieżnego, który obecnie podlega ścisłej ochronie w tym reintrodukcji.