Projekty partnerskie

Fundacja Veolia Polska jest zaangażowana w liczne działania w miastach, w których Grupa Veolia prowadzi swoją działalność. Nawiązujemy partnerstwa, budujemy dialog z interesariuszami, by wspólnie tworzyć projekty, zmierzające do polepszania jakości życia mieszkańców

Rozwijamy kompetencje miejskich liderów

 

Współcześni prezydenci i burmistrzowie mierzą się z coraz bardziej skomplikowanymi wyzwaniami, których źródła często znajdują się na poziomie ponadregionalnym, czy nawet globalnym. By sprawnie zarządzać miastem potrzebują dobrego merytorycznego zaplecza i grupy zaangażowanych ludzi. Z myślą o wsparciu samorządów w budowaniu "miast przyszłości", stworzyliśmy wspólnie z Fundacją Szkoła Liderów program wzmacniający kompetencje lokalnych przywódców. 

Szkoła Liderów Miast to projekt, który buduje sieć aktywnych liderów miejskich, poszerzając ich myślenie strategiczne o regionie. Nawiązując międzysektorowy dialog, wspieramy lokalne społeczności w poszukiwaniu i wypracowaniu rozwiązań, odpowiadających na wyzwania społeczne, demograficzne i ekologiczne w ich miejscowościach. Beneficjentami projektu są przedstawiciele lokalnych władz, organizacji pozarządowych, biznesu oraz ośrodków akademickich. Kilkumiesięczny program treningowy "Szkoła Liderów" oferuje wsparcie ekspertów w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa lokalnego, oraz pomaga zbudować sieć aktywnych mieszkańców, którzy wspólnie pracują nad rekomendacjami rozwojowymi dla swoich miast. W dotychczasowych 3 edycjach programu wzięło już udział 125 liderów z 10 miast: Mielca, Ełku, Legionowa, Łodzi, Zgierza, Pabianic, Łomży, Dobrego Miasta, Lidzbarka Warmińskiego, Ornety i Braniewa. Zobacz więcej... 

Wspieramy lokalne inicjatywy

 Współpraca między trzema sektorami: biznesem, samorządem i organizacjami społecznymi jest podstawą skutecznego angażowania się mieszkańców w sprawy miasta i współtworzenia nowoczesnych rozwiązań odpowiadających na współczesne wyzwania społeczne i ekologiczne.

W duchu międzysektorowej współpracy, by promować dbanie o zasoby planety i ograniczać negatywny wpływ na środowisko, stworzyliśmy w partnerstwie z Ashoka Polska nowy program "NaprawiaMY z Veolią".  Jego celem jest inspirowanie i rozwój lokalnych miejsc aktywności do tworzenia innowacji społecznych wokół idei "zero waste". W efekcie programu powstaną kawiarenki naprawcze, w których mieszkańcy będą mogli bezpłatnie otrzymać wsparcie ekspertów i samodzielnie naprawić uszkodzone przedmioty oraz pielęgnować międzypokoleniowe relacje. Zobacz więcej...

Tworzymy miasta z klimatem

 Zanieczyszczenie powietrza, przegrzewanie miast czy ekstremalne zjawiska pogodowe to konsekwencje zmian klimatu, które odczuwalne są lokalnie,  w naszych miastach. Aby przygotować miasto na możliwe efekty tych zmian, niezbędna jest współpraca wielu podmiotów i zaangażowanie mieszkańców w sprawy środowiskowe. W tym celu, wspólnie z Pracownią Miejską  stworzyliśmy projekt „Miejskie Klimaty”.

Głównym założeniem programu jest rozwojowa współpraca między mieszkańcami, a samorządem – w celu wypracowania jak największej ilości rozwiązań dla lokalnych problemów związanych ze środowiskiem. Program opiera się o nowatorskie rozwiązania wypracowania środowiskowych foresightów, czyli scenariuszy przyszłości klimatycznej miasta. Dzięki takim prognozom możemy podnieść odporność miast na nadchodzące zmiany klimatyczne, wprowadzając rozwiązania, zaprojektowane w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy. 
 Zobacz wiecej...

Edukujemy w innowacyjny sposób

 Budowanie zrównoważonego energetycznie, zielonego oraz przyjaznego mieszkańcom miasta, odpowiadającego na potrzeby wszystkich lokalnych środowisk, to wyzwania, z którym na co dzień zmagają się Urzędy Dzielnic oraz Urzędy Miast.  Z myślą o wspieraniu rozwoju dialogu społecznego stworzyliśmy wspólnie z UNPE/GRID-warszawa, innowacyjny program edukacyjny – „Ciepło dla Pragi”, w którym mieszkańcy podnoszą swoją wiedzę o efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju miast,  projektując swoją „dzielnicę marzeń”.

Dzięki nowatorskiemu narzędziu EcoCraft (specjalnie stworzony dodatek do gry Minecraft©), oddajemy w ręce graczy-mieszkańców decyzje urbanistyczne w ich własnym otoczeniu.  W scenografię gry przeniesione zostały informacje ze świata rzeczywistego, a także planowane zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju. Ta innowacyjna forma konsultacji społecznych, umożliwia bezpośrednią wymianę informacji między społecznością, a władzami lokalnymi w zakresie potrzeb i wymagań kształtowania przestrzeni w ich dzielnicy/mieście. 
Zobacz więcej...

Budujemy szacunek dla przyrody

 Różnorodne elementy przyrody w mieście, takie jak parki, skwery, zielone dachy, zielone ściany budynków, czy ogrody deszczowe, znacząco wpływają na zapewnienie dobrego klimatu przyrodniczego i społecznego miasta. Zieleń jest nie tylko ostoją dla ptaków i owadów, ale pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie mieszkańców, oczyszczając powietrze i zapewniając mu odpowiednią wilgotność.

Z myślą o uwrażliwianiu młodzieży na przyrodę oraz zwrócenie uwagi na rolę jaką pełni w ich najbliższym otoczeniu, stworzyliśmy przy wsparciu UNEP/GRID-Warszawa, ogólnopolski konkurs dla szkół "Młodzi obserwatorzy przyrody". 

Zadaniem uczestników - zespołów uczniowskich, było przygotowanie własnych eko-projektów, wzmacniające rolę zieleni w przestrzeni miejskiej. W ramach dwóch edycji programu powstało kilkadziesiąt projektów uczniowskich przedstawiających pomysły i rozwiązania na na rzecz ochrony środowiska. Zobacz wiecej...