Nasze projekty

Fundacja Veolia Polska, w ramach obszarów swoje działalności realizuje projekty autorskie, lub we współpracy z innymi organizacjami.
FVP - zdjęcia ogólne 5

Są to m.in. projekty edukacyjne - dedykowane lokalnym społecznościom: Szkoła Liderów Miast, Przywództwo w samorządzie, Łódzka Akademia Młodych Liderów, Ciepło dla miast, Miejskie Klimaty, Od drzewa do miasta, Akademia Wodna, Łapię deszczówka, Akademia Wodna, NaprawiaMY z Veolią.

StarterPack Naprawiamy z Veolią 2023

NaprawiaMY z Veolią to propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby współtworzyć miejsce aktywności sąsiedzkiej, oparte na idei naprawiania i ponownego wykorzystywania przedmiotów. 

Akademia Wodna - projekt edukacyjny dotyczący obiegu wody w środowisku jako jednego z fundamentów życia na Ziemi.

 

FVP - zdjęcia ogólne 4

Łódzka Akademia Młodych Liderów to nowe przedsięwzięcie Fundacji Veolia Polska i Fundacji Szkoła Liderów, które ma wspierać lokalne przywództwo w mieście Łodzi.

FVP - zdjęcia ogólne 3

Od drzewa do miasta - Laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” mierzy i propaguje korzyści ekonomiczne z utrzymania miejskich drzew.

Eco-miasto to ogólnopolski program, popularyzujący ideę zrównoważonego rozwoju miast. W inicjatywę, której partnerem strategicznym jest Fundacja Veolia Polska wchodzą konkurs dla samorządów, warsztaty, publikacja ekspercka i konferencja.

Król Ogrodnik - inauguracja projektu

„Król Ogrodnik – lekcje i warsztaty przyrodnicze w Muzeum Pałacu w Wilanowie” - projekt edukacyjny, skierowany do dzieci ze szkół podstawowych realizowany przez Muzeum przy wsparciu Fundacji Veolia Polska.

Wielki Test Wiedzy o Klimacie

Wielki Test Wiedzy o Klimacie to cykliczny projekt organizowany przez Gazetę Wyborczą. W edycji 2023, Fundacja Veolia Polska została głównym partnerem Testu w Warszawie, a Honorowym Patronatem objął go Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy - Rafał Trzaskowski. Test odbędzie się 8 listopada równolegle w Lublinie, Opolu, Gdańsku, Katowicach, Warszawie i we Wrocławiu.

Projekty wewnętrzne w ramach grupy Veolia

FVP - zdjęcia ogólne 4

Wolontariat pracowniczy
Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia. Zachęcamy i wspieramy pracowników do angażowania się w działania na rzecz poprawy stanu środowiska, zachowania bioróżnorodności oraz umożliwiamy im realizację własnych inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności.