Akademia Wodna

Akademia Wodna. Bo liczy się każda kropla

Obieg wody w środowisku stanowi jeden z fundamentów życia na Ziemi. Tymczasem coraz mocniej dotyka nas kryzys klimatyczny, który wpływa na dostęp do zasobów wodnych oraz możliwości ich efektywnego wykorzystania. Potwierdzają to liczne raporty naukowe, m.in. publikacje Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu (IPCC).

Wierzymy, że edukacja stanowi ważny element działań mitygacyjnych i adaptacyjnych. Podnoszenie świadomości społecznej przekłada się na lepsze zrozumienie i wzmocnienie akceptacji dla inicjatyw proklimatycznych podejmowanych przez różnorodne instytucje, w tym samorządy. Wspiera również kreowanie proekologicznych postaw oraz nawyków, wpływających na bardziej zrównoważone gospodarowanie wodą w życiu codziennym.

Stąd pomysł na nasz nowy program edukacyjny „Akademia Wodna. Bo liczy się każda kropla” dedykowany mieszkańcom trzech miast powiatu tarnogórskiego: Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Woźniki

 

Program składa się z 3 modułów dostosowanych do poszczególnych grup odbiorców

Program szkoleniowy dla nauczycieli

Program szkoleniowy dla nauczycieli „Akademia Wodna. Bo liczy się każda kropla” – opracowany we współpracy z UNEP/GRID Warszawa. Inicjatywa jest adresowana do szerokiego grona nauczycieli: przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki, a także edukatorów chcących poruszać tematykę wodną na lekcjach wychowawczych, zajęciach WOS, plastyce itd., pracujących z młodzieżą w wieku 12 lat i starszą (start: październik 2022).

Aplikacja mobilna dla mieszkańców

Aplikacja mobilna „Akademia Wodna”– opracowana we współpracy z GRYWIT. Inicjatywa kierowana jest do wszystkich mieszkańców. Aplikacja w formule zabawy z elementami grywalizacji zachęci uczestników do pogłębiania wiedzy ekologicznej i kształtowania dobrych nawyków proklimatycznych (start: wrzesień 2022).

 

Jak grać w „Akademię Wodną”?

Krok 1

Wypełnij odpowiedni formularz:

Dla osób poniżej 18 roku życia
Dla osób powyżej 18 roku życia

 

Krok 2

W ciągu 24 godzin otrzymasz na swoją skrzynkę pocztową zaproszenie z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w link należy dokończyć rejestrację ustawiając hasło do konta.

 

Krok 3

Pobierz aplikację Grywit ze Sklepu Google Play lub App Store, następnie zaloguj się za pomocą loginu i hasła.

Owocnej zabawy! 

Ścieżka edukacyjna dla szkół

Ścieżka edukacyjna w zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach dla szkół i grup zwiedzających – realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (otwarcie: grudzień 2022).

Program Akademia Wodna. Bo liczy się każda kropla

  • stanowi odpowiedź na potrzebę szerokiej edukacji wodnej oraz klimatycznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • pozwoli pogłębić wiedzę uczestników w zakresie wyzwań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi w kontekście zmian klimatycznych oraz metod ich skutecznego pokonywania;
  • wspiera pozytywne zmiany w przestrzeni miejskiej, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwiając adaptację miasta do zmian klimatycznych.

Aby przeczytać Raport otwarcia programu kliknij tutaj: RAPORT


Program prowadzony jest przy wsparciu merytorycznym Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Politechniki Śląskiej, a także przy współpracy Starostwa Powiatu Tarnogórskiego, Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Urzędu Miejskiego w Woźnikach oraz Urzędu Miejskiego Miasteczko Śląskie

Kontakt:

Agnieszka Łukasiak
Fundacja Veolia Polska

[email protected]

UNEP/GRID-Warszawa
[email protected]