Veolia

Działamy na rzecz edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz ochrony środowiska.
Projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social responsibility)
Wspieramy i rozwijamy zaangażowania społeczne pracowników spółek Grupy Veolia.