Veolia

Projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social responsibility)
Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia.
Jednym z głównych celów statutowych Fundacji Veolia Polska jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz realizacja projektów, które mają na celu ochronę środowiska.
Od 10 lat wspieramy młodych sportowców, reprezentujących indywidualne dyscypliny olimpijskie.
Fundacja Veolia Polska udziela finansowego wsparcia pracownikom grupy Veolia, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Veolia kieruje się zasadami odpowiedzialnego biznesu w ramach prowadzonej działalności oraz poprzez swoje działania.