Veolia

Projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social responsibility)
Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia.
Jednym z głównych celów statutowych Fundacji Veolia Polska jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz realizacja projektów, które mają na celu ochronę środowiska.
Raport podsumowuje kluczowe osiągnięcia w najważniejszych aspektach polityki odpowiedzialności społecznej Grupy Veolia w Polsce.
Fundacja Veolia Polska udziela finansowego wsparcia pracownikom grupy Veolia, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Od 10 lat wspieramy młodych sportowców, reprezentujących indywidualne dyscypliny olimpijskie.