Veolia

Projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - corporate social responsibility)
Wspieramy i rozwijamy zaangażowania społeczne pracowników spółek Grupy Veolia.
Działamy na rzecz edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz ochrony środowiska.
Raport podsumowuje kluczowe osiągnięcia w najważniejszych aspektach polityki odpowiedzialności społecznej Grupy Veolia w Polsce.
Fundacja Veolia Polska udziela finansowego wsparcia pracownikom grupy Veolia, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Dbamy o zdrową przyszłość kolejnych pokoleń poprzez pokazanie różnorodnych dyscyplin sportowych i zachęcenie dzieci w wieku przedszkolnym do regularnej aktywności fizycznej.