Pomoc pracownikom

Fundacja Veolia Polska dofinansowuje pracownikom Grupy Veolia w Polsce, koszty leczenia, rehabilitacji czy zabiegów operacyjnych, które nie są refundowane przez NFZ. 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji dla pracowników dostępne są w siedzibie Fundacji Veolia Polska.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Fundacja Veolia Polska 
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
tel. +48 22 658 57 11/12

GoS - banner JPG