Nasza działalność

Grupa Veolia jest zaangażowana w wiele działań zmierzających do polepszania jakości życia mieszkańców miast, w których prowadzi swoją działalność.

Aby oddzielić działania biznesowe od społecznych, powołała Fundację Veolia Polska. To organizacja, która kieruje swoją pomoc do lokalnych społeczności, prowadząc m.in. działalność edukacyjną z zakresu ochrony środowiska w szkołach i przedszkolach. W realizację tych zadań angażują się nie tylko pracownicy Fundacji ale również pracownicy Veolii w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego.

 

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Zaangażowanie społeczne pracowników
PROJEKTY PARTNERSKIE

Projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
OCHRONA ŚRODOWISKA

Wspieranie ochrony bioróżnorodności