Wolontariat pracowniczy

Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest tworzenie i rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia. Zapraszamy pracowników do angażowania się w działania realnie przyczyniające się do poprawy stanu przyrody oraz umozliwiamy im realizację własnych inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności.

Wolontariat pracowniczy na rzecz bioróżnorodności

Zielone Podwórka Veolii

Tworzymy zielone miejsca na terenie różnych placówek społecznych, pozwalających obecnym i przyszłym jego mieszkańcom czerpać z bogactwa przyrody w mieście.  
Zobacz więcej...
 

       

Pasieki Veolii

Podejmujemy działania na rzecz bioróżnorodności,  które wspierają zrównoważony rozwój w miejscowościach, w których obecna jest Veolia.
Zobacz więcej...

 

            

Wolontariat zaangażowany społecznie

Program grantowy "Razem możemy więcej"

Rozwijamy zaangażowanie społeczne pracowników, wspierając ich inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności. 
Zobacz więcej...

Zobacz nasze projekty

Nawiązujemy współpracę z lokalnymi organizacjami, z którymi wspólnie realizujemy projekty wolontariackie.
Zobacz więcej...