Pasieki Veolii

Pasieki Veolii to inicjatywa, która wspiera zrównoważony rozwój miejscowości, w których obecny jest nasz biznes. Projekt realizowany jest w ramach prowadzonego przez Fundację Veolia Polska programu wolontariatu pracowniczego na rzecz bioróżnorodności. Do tej pory założylismy już 4 pasieki: w Zamościu, Lidzbarku Warmińskim, Chrzanowie oraz Szczytnie.

Pasieka w Lidzbarku Warmińskim

Miejska Pasieka w Szczytnie