Program grantowy "Razem możemy więcej"

Celem Programu "Razem możemy więcej" jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia.

W naszym rozumieniu Wolontariat pracowniczy to pomysły pracowników Grupy Veolia na działania wolontariackie, które dają ogromną  radość z niesienia pomocy i satysfakcję z dokonywania pozytywnych zmian w otoczeniu. Możliwość pokazania swoich pasji oraz chęć zarażania nimi innych poprzez spotkania i warsztaty, pracownicy Grupy Veolia zgłaszają w ramach Programu grantowego "Razem możemy wiecej". 
Więcej o Programie w  Regulaminie (pliki do pobrania poniżej).
                                  

Definicje: 
Wolontariat to dobrowolne, bezpłatne i świadome zaangażowanie w działania na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariat pracowniczy to działania polegające na podejmowaniu przez pracowników działalności dobroczynnej, na rzecz organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, itp.) i określonych przepisami prawa instytucji (biblioteki, szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo – wychowawcze, świetlice środowiskowe), zwanych ogólnie organizacjami. Rolą pracodawcy jest udzielenie pracownikom wsparcia na działania, zarówno merytorycznego, organizacyjnego jak i finansowego.