Gest od Serca

To specjalny fundusz przeznaczony na dotacje dla tych pracowników grupy Veolia lub ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej, aby sfinansować zakup leków, sprzętu medycznego, koszty rehabilitacji i leczenia itp.
GoS - banner

To specjalny fundusz  stworzony z myślą o pracownikach grupy Veolia w Polsce i ich najbliższych.  

Przeznaczony jest na dotacje dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej, aby sfinansować zakup leków, sprzętu medycznego, koszty rehabilitacji i leczenia itp.

Finansowany jest z dobrowolnych składek pracowników, odprowadzanych co miesiąc z pensji na podstawie indywidualnych deklaracji.

Kwota wpłaconych przez nas pieniędzy, zostaje co roku podwojona przez Prezesa Grupy Veolia (do kwoty max. 50 tys. PLN wpłaconej przez Pracowników w danym roku).

Przekazaną darowiznę można odliczyć od dochodu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu.

Fundacja Veolia Polska wsparła w imieniu pracowników do tej pory w sumie kikadziesiąt osób!

Potrzebujących jest dużo więcej.
 

Wystarczy Twoja deklaracja, a środki z Twojego wynagrodzenia same zasilą Fundusz wsparcia naszych kolegów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

Sam zdecyduj ile chcesz przekazać wypełniając deklarację – zlecenie dla Działu Kadr; w każdej chwili możesz odwołać zlecenie. 

Kwota wpłaconych przez nas pieniędzy, zostanie podwojona przez Prezesa Grupy Veolia (do kwoty max. 50 tys. PLN wpłaconej przez Pracowników w danym roku) - wpłaci na konto Fundacji jej równoważność. 

Przekazaną darowiznę można odliczyć od dochodu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu.

 

Dowiedz się więcej z naszej ulotki: