Miasto w dobrym klimacie

„Miasto w dobrym klimacie” - to cykl spotkań ekspertów reprezentujących różne obszary życia społeczno-gospodarczego oraz kluczowych interesariuszy miejskich z Warszawy, Poznania i Łodzi.

Klimat to nie tylko pogoda, ale środowisko społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne, które razem składają się na jakość warunków życia. A te w miastach są coraz gorsze. Dlatego uruchomiliśmy program, którego celem jest diagnoza problemów związanych ze zmianami klimatycznymi w aglomeracjach. „Miasto w dobrym klimacie” - to cykl spotkań ekspertów reprezentujących różne obszary życia społeczno-gospodarczego oraz kluczowych interesariuszy miejskich z Warszawy, Poznania i Łodzi.

Podczas warszawskiego spotkania udało nam się zmapować obszary wymagające jak najszybszych zmian. Kluczowym problemem, i prawdopodobnie najłatwiejszym do zmiany, jest… sposób komunikacji. Dlaczego? Bo tak długo, jak będziemy mówić o zmianach klimatycznych i transformacji ekologicznej w kontekście kosztów i ograniczeń, nie uda nam się przekonać osób nieprzekonanych. 

Przekaz polskiego społeczeństwa jest jasny: „Zmieniajmy ten klimat, ale niech mnie to nie dotyczy”. Dlatego musimy zmienić sposób narracji, wrócić do podstaw - postawić człowieka i jego potrzeby w centrum zainteresowań. To człowiek ma być podmiotem, nie klimat. Dla starszego pokolenia ważny jest również kontekst narracji, zamiast słowa - klimat - przemawiają do nich rzeczowniki takie jak: przyroda, dziedzictwo kulturowe. Istotny jest też storytelling, czyli nie mówmy o obcych, nasza opowieść o ekologii musi być osadzona w Polsce i dotyczyć nas bezpośrednio.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania „Miasta w dobrym klimacie” za rzeczową i merytoryczną dyskusję

 • Izabela Rakuć-Kochaniak - Prezeska Fundacji Veolia Polska

 • Krzysztof Bolesta – Sekretarz stanu MKiŚ 

 • Monika Gołębiewska-Kozakiewicz - Dyrektorka Zarządu Zieleni miasta stołecznego Warszawy 

 • Anna Wierzbicka – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu, Urzędu Miasta Łodzi  

 • Adam Traczyk – Dyrektor More in Common Polska

 • Szymon Prymas – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu

 • Joanna Michalska - stanowisko ds. współpracy międzynarodowej w sprawach klimatu, Oddział Ochrony Klimatu, Urząd Miasta Poznania 

 • Justyna Glusman – Dyrektor Zarządzająca, Stowarzyszenie Fala Renowacji 

 • Aleksandra Krugły – p.o. Dyrektorka d/s rzecznictwa Habitat for humanity 

 • Patryk Białas - Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym, Euro-Centrum w Katowicach

 • Joanna Mazurkiewicz – Ekonomistka, Instytut Badań Strukturalnych 

 • Joanna Orłowska - Członek Zarządu Veolia Energia Polska 

 • Sylwia Witek, Kierownik Działu Rozwoju Systemów Technologicznych

 • Anna Grabowska-Szaniec – Manager ds. Ochrony Środowiska i Klimatu, Veolia Energia Poznań 

 • Agnieszka Kazimierska – Menadżerka Projektów Strategicznych FVP 

 • Monika Ustrzycka – Menadżerka Projektów FVP 

 • Marcel Samecki – Menadżer Projektów FVP 

 • Przemysław Radwan-Rohrenschef - Moderator

 • Dorota Kostowska - Rysowniczka