Konkurs Eco-Miasto

Dobrych szans się nie marnuje!

Gdy możemy zrobić coś dobrego dla środowiska – nie trzeba namawiać nas do działania. Dlatego Fundacja Veolia Polska wspiera kolejną, 7. już, edycję konkursu Eco-Miasto, organizowanego przez Ambasadę Francji i Centrum UNEP/GRID Warszawa oraz współorganizowanego przez Teraz Środowisko.

Walka ze smogiem, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych, termomodernizacja i zwiększanie efektywności energetycznej budynków, inwestycje w odnawialne źródła energii, stacje ładowania i tabor niskoemisyjny, budowa tras rowerowych, zachęcanie do selektywnej zbiórki odpadów, podnoszenie poziomu ich recyklingu… to tylko niektóre przykłady zaangażowania samorządów w realizację polityki środowiskowej i wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w polskich miastach.


Do rywalizacji w kategoriach:

  • Gospodarka Wodna
  • Efektywność Energetyczna
  • Gospodarka Odpadami
  • Zrównoważona Mobilność
  • Zieleń Miejska

przystąpić mogą zarówno małe (poniżej 100 tys. mieszkańców) jak i duże miasta. W tym konkursie liczy się bowiem nie skala działania lecz skuteczność realizacji nowoczesnych projektów infrastrukturalnych przy jednoczesnym zachowaniu jak największej dbałości o środowisko naturalne. Zwycięskie miasta będą przez rok posługiwać się zaszczytnym, oficjalnym tytułem i logotypem zwycięzcy konkursu Eco-Miasto, a także otrzymają nagrody specjalne, ufundowane przez partnerów akcji, w tym właśnie Fundację Veolia Polska.


Praktyczne informacje o konkursie, w tym formularz zgłoszeniowy aktywny do 28 lutego 2020, znajduje się tutaj: www.eco-miasto.pl
Wszystkie miasta, którym troska o środowisko leży na sercu, gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.