NaprawiaMY z Veolią

to program realizowany przez Fundację Veolia Polska od ponad 4 lat, skupiony na promowaniu idei zero- i less-waste.
NaprawiaMY z Veolią

Czym są kawiarenki naprawcze i jak działają?

Są to inicjatywy polegające na wspólnym naprawianiu rzeczy, które inaczej trafiłyby na śmietnik. Wystarczy się zgłosić np. z chyboczącym się krzesłem, skrzypiącym rowerem lub dziurawym ubraniem… oraz odrobiną pozytywnej energii. Na miejscu, przy wsparciu specjalistów uczestnicy nauczą się jak samodzielnie dokonać potrzebnej naprawy i dać przedmiotowi szansę na drugie życie. 

Wydarzenia organizowane w ramach tego typu przedsięwzięć dają uczestnikom możliwość poznania i nauczenia się praktycznych umiejętności - naprawiania lub konserwowania przedmiotów codziennego użytku, a przy okazji integrują społeczności sąsiedzkie lub środowiskowe oraz zwiększają świadomość ekologiczną uczestników.

Kawiarenki to również miejsca, które uwalniają kreatywność - dzięki przestrzeni, narzędziom i wsparciu motywują do ulepszania i nadawania nowej wartości starym przedmiotom. Dzięki warsztatom upcyklingowym oraz kursom DIY uczestnicy kawiarenek naprawczych m.in. produkują ozdoby z metalu pozyskanego z przetopionych puszek ale też i zdarzyło się naprawianie łodzi!

Kawiarenki naprawcze to przede wszystkim miejsca spotkań ciekawych, zaangażowanych ludzi. Inicjowane przez lokalnych aktywistów, stowarzyszenia, fundacje czy nieformalne grupy, integrują lokalne środowiska, społeczności sąsiedzkie oraz wzmacniają kompetencje społeczne, a także zwiększają świadomość ekologiczną uczestników. 

Repair cafés działają w wielu krajach na całym świecie, podejmując współpracę w ramach ruchu kawiarenkowego. Rozwija się on od 2009 roku m.in. w: Holandii, Belgii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Indiach czy Japonii. Szacuje się, że na całym świecie działa już ok. 2200 kawiarenek naprawczych. 

 

Fundacja Veolia Polska rozwija program NaprawiaMY z Veolią od 2019 roku.

Podczas pierwszej edycji, zorganizowanej we współpracy z Fundacją Ashoka, w kilku miastach Polski powstało 10 kawiarenek naprawczych. W pandemicznym 2020 roku program realizowany był on-line, podczas gdy w  2021 roku z grantów przyznanych przez Fundację Veolia skorzystały kolejne cztery kawiarenki naprawcze. Partnerem programu była wówczas Akademia Rozwoju Filantropii.
 

Działania w 2023 r.:

  • StarterPack w ramach programu NaprawiaMy z Veolią

- czyli pakiet wsparcia dla organizacji i aktywistów zero-waste, którzy pragną prowadzić Kawiarenkę Naprawczą w swojej okolicy!

Jeśli bliska Ci jest filozofia zero-waste i nie lubisz czekać z założonymi rękami, ale własnymi siłami chcesz zmienić świat na lepsze - mamy coś dla Ciebie! Z naszą pomocą możesz uruchomić Kawiarenkę Naprawczą -  miejsce spotkań dla ludzi, którzy wolą naprawiać, niż kupować nowe.  Pasjonatów chętnych do poprowadzenia Kawiarenki Naprawczej zachęcamy do zgłaszania wniosków o dofinansowanie. W pakiecie oferujemy też wsparcie merytoryczne i rzeczowe. 

StarterPack Naprawiamy z Veolią zawiera:

  • Instruktaż: jak prowadzić Kawiarenkę Naprawczą,
  • Podręcznik DIY: jak stworzyć Kawiarenkę Naprawczą,
  • Szkolenie z zakresu komunikacji,
  • Grant w wysokości do 5 000 zł,
  • Zapas aromatycznej kawy pochodzącej ze zrównoważonych upraw,
  • Konsultacje i wsparcie merytoryczne.

StarterPack kierowany jest do organizacji i aktywistów zero-waste. Realizowany jest w ramach czwartej edycji programu NaprawiaMy z Veolią. W programie działa już w sumie 7 Kawiarenek Naprawczych w Łodzi i w Poznaniu. Łącznie, od początku istnienia programu, w programie wzięło udział 18 tak zwanych repair cafés

 Szczegółowe informacje nt. naszego programu znajdziecie w Regulaminie, do ściągnięcia poniżej:

Nabór zgłoszeń trwał do 6 października 2023 r., wyniki naboru ogłoszone zostaną do 30 października br. 

– Nasza inicjatywa skierowana jest do tych, którzy podzielają ideę zero-waste, ale obawiają się podjęcia wyzwania związanego z prowadzeniem Kawiarenki Naprawczej – wyjaśnia Izabela Rakuć-Kochaniak, prezeska zarządu Fundacji Veolia Polska. 
– StarterPack jest rozwinięciem dotychczasowych działań programu NaprawiaMy z Veolią. Jest to pilotaż, w ramach którego wspólnie testujemy model wspierania takich inicjatyw. Zależy nam na tym,  aby pomóc  w pokonaniu tremy i lęku przed podejmowaniem nowych wyzwań. Szukamy osób i organizacji, które zaangażują się przy naszym wsparciu w uruchomienie Kawiarenki Naprawczej, która pozwoli nam wszystkim jednoczyć się wokół idei naprawiania świata - tego lokalnego, najbliższego naszym sercom.  Wspieranie oddolnych, często sąsiedzkich społeczności jest naszym zdaniem warunkiem niezbędnym do zbudowania odporności miasta w kontekście społecznym. 

Pierwsza pilotażowa edycja programu zrealizowana wspólnie z Ashoka Polska.
Profil Naprawiamy z Veolią
Trzecia edycja programu realizowana będzie w Łodzi.