Pasieki Veolii

Pasieki Veolii to inicjatywa, która wspiera zrównoważony rozwój miejscowości, w których obecny jest nasz biznes. Projekt realizowany jest w ramach prowadzonego przez Fundację Veolia Polska programu wolontariatu pracowniczego na rzecz bioróżnorodności. Do tej pory założyliśmy już 4 pasieki: w Zamościu, Lidzbarku Warmińskim, Chrzanowie oraz Szczytnie.

Na terenie Użytku Ekologicznego Mała Biel powstała pierwsza miejska pasieka w Szczytnie. Wkrótce wokół niej powstanie edukacyjna ścieżka przyrodnicza, która pozwoli mieszkańcom lepiej poznać te niezwykle pożyteczne i pracowite owady.
Pasieka, która stanęła na terenie naszej ciepłowni, pozytywnie wpływa na ochronę bioróżnorodności w okolicy Lidzbarka Warmińskiego oraz tworzy przestrzeń do zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek na terenie miasta.