Łódzka Akademia Młodych Liderów


Łódzka Akademia Młodych Liderów to kolejne przedsięwzięcie Fundacji Veolia Polska i
Fundacji Szkoła Liderów realizowane w Łodzi. Adresatami projektu są młodzi łodzianie
zaangażowani w sprawy miasta. Patronat nad wydarzeniem objęła Pani Prezydent Hanna
Zdanowska.

 

Łódzka Akademia Młodych Liderów. jest pomostem między decydentami, a łódzkimi studentkami i studentami. W trakcie warsztatów uczestnicy projektu będą rozwijać kompetencje przywódcze i zapoznać się z mechanizmami zarządzania miastem. Dodatkowo będą mieli okazję poznać innych aktywnych Łodzian i sfery ich zainteresowań. 

Uczestnicy Łódzkiej Akademii Młodych Liderów to pokolenie, które śmiało mówi o problemach trapiących ich rówieśników. Badania pokazują, że na pierwszy plan wybija się odpowiedzialność za środowisko naturalne oraz zdrowie psychiczne młodych. Ale na tym lista się nie kończy. W Łodzi szczególnie mocno odczuwalne są: wyludnianie, spadek liczby urodzeń i starzenie się społeczeństwa. Ze wszystkimi tymi dolegliwościami przyjdzie się niebawem mierzyć Łodzi, a odpowiedzialność za działania będą musieli przejąć przedstawiciele młodszego pokolenia. 

Akademia Młodych Liderów to kolejny krok na drodze budowy społeczeństwa obywatelskiego w Łodzi. Tak jak było to w przypadku Szkoły Liderów Miasta, wydarzenia które miało miejsce w 2018 roku i było organizowane przez Fundację Veolia Polska i Fundację Szkoła Liderów.