Fundacja Veolia Polska na EFNI

O świadomości biznesu w kontekście edukacji i promowania zrównoważonej konsumpcji wśród klientów i o roli organizacji pozarządowych i fundacji korporacyjnych w tworzeniu miast odpornych na zmiany klimatu opowiadała Izabela Rakuć-Kochaniak, prezes Zarządu Fundacja Veolia Polska podczas debaty „Globalna gospodarka – nowy paradygmat wzrostu” XI edycji EFNI. 

„Kryzys klimatyczny stanowi największe wyzwanie dla współczesnych miast, a jego skutki już dotykają wszystkie podmioty ekosystemu miejskiego, bez wyjątku- administrację publiczną, instytucje kultury, NGO, biznes czy też uczelnie. Należy pamiętać, że dzisiejsze miasta, mimo, że zajmują tylko 3% powierzchni naszej planety, zużywają 75% energii i są odpowiedzialne za 80% produkcji Co2. Obecnie ponad połowa populacji mieszka w miastach, a zgodnie z szacunkami do 2050 r. liczba ta wzrośnie do ponad 80 proc. W tej sytuacji nie możemy pozwolić sobie na działania silosowe na własną rękę - niezbędna jest długofalowa międzysektorowa współpraca na rzecz rezyliencji miejskiej i adaptacji do zmian klimatu.” - powiedziała. 

W panelu wzięli udział także: Katarzyna Byczkowska, prezes, BASF, prof. Partha Dasgupta, ekonomista, profesor emeritus Uniwersytetu Cambridge, Paul Polman, b. CEO Unilever, Mirosław Proppe, prezes, Fundacja WWF Polska, Stefano Mallia, przewodniczący grupy pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, BNP Paribas Bank Polska. Rozmowę prowadziła Agnieszka Veljković, rzeczniczka prasowa, WWF.

Relacja z panelu: 

https://efni.pl/2022/10/13/globalna-gospodarka-nowy-paradygmat-wzrostu-less-is-more/ 

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8570067,globalna-gospodarka-nowy-paradygmat-wzrostu.html