Nowy cykl edukacyjny - Focus on Planet

Focus on the Planet

Jednym z zadań statutowych Fundacji Veolia Polska jest szeroko pojęta edukacja środowiskowa. Zazwyczaj tego rodzaju działania realizowane były w ramach akcji angażujących bezpośrednio lokalne społeczności, ale sytuacja sanitarna diametralnie zmieniła możliwości kontaktu z interesariuszami. Fundacja zdecydowała więc o przygotowaniu – we współpracy z Burda Media Polska, wydawcą miesięczników Focus i National Geographic Polska – cyklu artykułów i filmów online poruszających najbardziej palące problemy, z którymi boryka się obecnie świat.

Jak będzie wyglądać świat po koronawirusie?

Cykl otwierał artykuł, w którym autorka Magda Bębenek zastanawiała się, czy w obliczu bieżących problemów związanych z pandemią inne kwestie, takie jak ochrona bioróżnorodności, redukcja plastiku czy dekarbonizacja gospodarki stracą na znaczeniu, czy jeszcze bardziej uświadomią nam, jak krucha jest równowaga w przyrodzie i ile wysiłku musimy włożyć w to, aby zapobiec kolejnym globalnym katastrofom. Kolejną odsłoną w cyklu był film przygotowany przez jednego z popularnych Youtuberów, Artura Filipowicza, który na swoim kanale Topowa Dycha prezentuje 10 ciekawostek na dany temat. W ramach serii Focus on the Planet zajął się 10 pomysłami, które mogą uratować świat

W tym niecodziennym czasie - dla jednych bardzo wymagającym, dla innych zaskakująco sycącym - zanurzeni jesteśmy w różnych wersjach tych samych pytań: „Jak będzie wyglądał świat po koronawirusie?” i „Jak szybko wrócimy do normalności?”.

Bioróżnorodność wzmacnia kondycję Planety

Następne odcinki serii poświęcone zostały właśnie wspieraniu zagrożonych gatunków, w tym np. reintrodukcji sokoła wędrownego. Polska stanowi ważny punkt na mapie ptasich migracji aż z trzech kontynentów, stąd niezwykle ważne jest, aby utrzymywać istniejące i tworzyć nowe miejsca, gdzie mogą się schronić i rozmnażać.

Fundacja Veolia Polska aktywnie wspiera także pszczoły, których rola w rolnictwie jest nie do przecenienia. Gdyby nie te pożyteczne i pracowite owady, z naszej diety zniknęłaby większość warzyw i owoców. O tym, jak można pomóc chronić pszczele rodziny zakładając miejskie pasieki i dlaczego miasta służą zapylaczom można dowiedzieć się z kolejnego odcinka serii. 

Zero Waste - poznaj zasadę 5R

Ale troska o planetę może wyrażać się również w naszych codziennych wyborach i rozważnym korzystaniu z dostępnych zasobów. O tym, co zrobić, aby zmniejszyć ilość produkowanych przez każdego z nas odpadów i zostać zerowasterem mówi odcinek poświęcony aktywnemu wdrażaniu idei gospodarki obiegu zamkniętego. Fundacja Veolia Polska aktywnie wdraża również ideę zero waste, promując powstawanie "kawiarenek naprawczych". 

                   

Jak oszczędzać energię i chronić środowisko? 

Odpowiedzialność za stan naszej planety spoczywa nie tylko na indywidualnych konsumentach i ich codziennych decyzjach – rola biznesu i przemysłu jest w tym względzie nawet bardziej znacząca. Jakie nowoczesne rozwiązania są wdrażane przez firmy – dostawców energii pokazuje film poświęcony innowacjom w energetyce. Inteligentna sieć ciepłownicza czy wykorzystanie ciepła odpadowego to tylko niektóre z propozycji sektora na jego dekarbonizację

Miasta odporne na zmiany klimatu

Ponieważ niekorzystne zjawiska pogodowe wywołane zmianami klimatu zaczęły stanowić naszą codzienność, istnieje konieczność przygotowania liderów miejskich na to, jak sobie z nimi radzić (rezyliencja miejska).

Fundacja Veolia prowadzi liczne projekty, które zapewniają miejskim liderom wiedzę i umiejętności w obu tych obszarach. Artykuł zamykający cały cykl, zatytułowany "Resilient cities – miasta przyszłości. Mają być ekologiczne i odporne na kryzysy", opisuje praktyczną realizację 17 Celu Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 w imię wspólnego dobra, jakim jest ratowanie planety.

Wielkie zmiany zaczynają się często od niewielkich kroków podejmowanych przez jednostki w życiu codziennym. Fundacja Veolia Polska ma nadzieję, że dzięki tematom prezentowanym w cyklu Focus on the Planet każdy z nas z większą uwagą i wrażliwością będzie podchodził nie tylko do otaczającej nas przyrody i jej kruchej równowagi, ale także aktywnie podejmie rozmaite działania, które pomogą zmniejszyć negatywny wpływ wywierany przez nas na środowisko.

Miasta przyszłości mają być ekologiczne i odporne na kryzysy.