Sokoły wędrowne w Poznaniu

Nasze działania na rzecz bioróżnorodności przynoszą efekty!

W zamontowanej na kominie Elektrociepłowni Karolin Veolia Energia Poznań platformie lęgowej osiedliła się para sokołów wędrownych. Z radością informujemy, że czekamy również na kolejnych mieszkańców gniazda!

Sokolą rodzinę można podglądać 24/7 w streamingu online:  http://webcam.peregrinus.pl/pl/poznan

O stworzenie odpowiednich warunków do odtworzenia populacji sokołów wędrownych zadbała Fundacja Veolia Polska. Zamontowana platforma lęgowa wspiera reintrodukcję zagrożonego wyginięciem gatunku.

 

Sokoły wędrowne (Falco peregrinus) 

Podobnie do innych przedstawicieli ich rodziny, sokoły wędrowne same nie wiją gniazd. W miastach zasiedlają dogodne miejsca na dachach wysokich budynków czy przemysłowych kominach lub zajmują puste gniazda innych ptaków. Tereny zurbanizowane są bardzo wygodnym ekosystemem dla tych drapieżników, ze względu na brak naturalnych wrogów oraz duże zasoby pokarmu. Sokoły polują na inne ptaki i pomagają regulować przesadnie rozrośnięte w miastach populacje gołębi i wron.