Zielona Wstążka

Zielona Wstążka #DlaPlanety to kampania organizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. 

Zielona wstążka to również symbol, że podejmujesz konkretne działania na rzecz ograniczenia swojej presji na środowisko.

W Światowy Dzień Środowiska przypnij Zieloną Wstążkę na fecebooku na znak swojego zanngażowania w akcję.