Nasza historia

W następstwie zmian organizacyjnych w Grupie Veolia, pojawiła się potrzeba połączenia celów i działań fundacji dotychczas funkcjonujących w Grupie: Fundacji z Energią i Fundacji Veolia Woda. Efektem tego połączenia, jest powstanie Fundacji Veolia Polska. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek Grupy Veolia w Polsce. Działalność fundacji jest częścią polityki społecznej odpowiedzialności Veolii i skupia się na poprawie jakości życia lokalnych społeczności, poprzez realizację celów związanych z ochroną środowiska, a także wolontariatem pracowniczym.

Obie fundacje mają bogate doświadczenie i znaczące efekty swojej dotychczasowej działalności. Fundacja z Energią przez 10 lat aktywności, objęła wsparciem prawie 5000 osób. Autorski Program Pomocowy, dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej osoby, zaprocentował dużą skutecznością  działań doradczych  -  70%  beneficjentów Fundacji podjęło pracę lub otworzyło własne firmy. Ponad 2000 uczniów i studentów wzięło udział w szkoleniach i warsztatach przygotowujących ich do wejścia na rynek pracy.

Fundacja Veolia Woda, jako organizacja pożytku publicznego, prowadziła aktywną i szeroko pojętą działalność w zakresie edukacji ekologicznej,  współpracując z gminnymi placówkami szkolnymi oraz przedszkolnymi.  Przez 7 lat swojej działalności przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla ponad 3 tys. dzieci i młodzieży. Zorganizowała wykłady dla ponad 300 osób dorosłych oraz współorganizowała konferencję naukową. Objęła pomocą finansową osoby będące w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej, zagrożone odcięciem od usług dostawy wody
i odprowadzania ścieków. Fundacja wyposażała placówki szkolne i przedszkolne w materiały edukacyjne oraz podejmowała współpracę
z wydziałami Ochrony Środowiska Urzędów Miast, Instytutem Francuskim, czy innymi organizacjami i stowarzyszeniami realizując działania związane z poprawą ochrony środowiska oraz podniesieniem świadomości ekologicznej.