Miejskie Klimaty

Miejskie Klimaty

Projekt “Miejskie Klimaty” to przedsięwzięcie, którego ambicją jest skuteczne wdrażanie rozwiązań adaptacji do zmiany klimatu w oparciu o nowatorskie rozwiązania. W ramach międzysektorowej współpracy wypracowujemy foresighty środowiskowe, czyli scenariuszy przyszłości klimatycznej dla konkretnego miasta. Dzięki takim prognozom możemy podnieść odporność miast na nadchodzące zmiany klimatyczne, wprowadzając rozwiązania, będące odpowiedzią na wskazane w lokalnej diagnozie problemy. 

Pogłębiona diagnoza obszarów, w których działania mogą przynieść najskuteczniejsze efekty, daje szansę na wprowadzenie realnej zmiany. Do tej z kolei, potrzebna jest współpraca między wszystkimi sektorami. Dlatego też pilotażowe działania w Zamościu i Słupcy włączały wszystkie strony do dialogu i aktywnej współpracy oraz zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamościa oraz Burmistrza Miasta Słupcy.

To bardzo ważne, by mieszkańcy angażowali się w różnorodne działania, a przez to czuli, że mają realny wpływ na środowisko, że zmieniają na lepsze swoje otoczenie. Program Miejskie Klimaty wyposaża uczestników i samorząd w wiedzę i narzędzia, które pomogą wypracować nowe rozwiązania i lepiej przygotować miasto na zmiany klimatu, których wszyscy od pewnego czasu doświadczamy.
Andrzej Wnuk
Prezydent Zamościa

Projekt realizowany jest we współpracy z Pracownią Miejską, która czerpiąc z własnych doświadczeń i najlepszych narzędzi opracowała metodologię programu. Na proces składają się trzy elementy. Pierwszym są badania oparte o metodę Fundacji Rockefellera Social Perception Review, która jest wykorzystywana do podnoszenia odporności miast na nadchodzące zmiany i wstrząsy. Drugim jest foresight, czyli opracowanie kilku scenariuszy przyszłości klimatycznej miasta, które zależeć będą od działań (bądź ich braku) poszczególnych interesariuszy w mieście. Trzecim jest partycypacja, między innymi w formie konsultacji społecznych prowadzonych w oparciu o opracowaną na potrzeby projektu grę planszową.

W trakcie pierwszej, pilotażowej edycji programu zebrano łącznie ponad 430 opinii mieszkańców podczas konsultacji społecznych, zagrano w planszówki konsultacyjne z kilkudziesięcioma przedstawicielami różnych grup i sektorów, a w grę on-line zaangażowało się ponad 200 graczy. Na warsztatach podsumowujących program w Zamościu nagrodzono 15 osób, które uzyskały najlepszy wynik w „Grze o Zielony Zamość”, a także powstało 5 scenariuszy spotkań, promujących proekologiczne, przyjazne środowisku postawy. Z kolei w Słupcy program doprowadził do nawiązania współpracy z jedną ze szkół podstawowych, która wykorzystywać będzie plansze do gry konsultacyjnej na własny użytek. 

Często mimo wiedzy, mimo dostępnych środków, nasze zachowania są niekoniecznie przewidywalne. Program "Miejskie Klimaty" wychodzi temu naprzeciw. W Zamościu i Słupcy przyglądaliśmy się postawom mieszkańców, co z ich perspektywy jest palącą potrzebą w kontekście zmian klimatu, jakie rozwiązania byliby już dziś gotowi wdrożyć, a co jeszcze jest poza zasięgiem. Dzięki serii warsztatów, gier, rozmów, byliśmy w stanie rozpoznać te rozwiązania, które w lokalnym kontekście wprowadzić mogą największą zmianę.
Justyna Król
Pracownia Miejska

Lokalny kontekst, tożsamość i dominujące przekonania grają kluczową rolę w adaptacji miasta do zmian klimatu. Dlatego też na każdym etapie programu “Miejskie Klimaty” szczególny nacisk kładziony jest na to, żeby zaangażować wszystkie lokalne grupy - od młodzieży, przez organizacje pozarządowe, biznes, radnych, seniorów, media i administrację. 

Zaangażowani w życie społeczne mieszkańcy, to ogromny kapitał miasta i tego kapitału Zamościowi i Słupcy szczerze gratuluję. To, że mieszkańcy zdają sobie sprawę z tych problemów jakie stawiają przed nami zmiany klimatu, że są ich świadomi, to już sprawia, że Zamość i Słupca mają przewagę nad innymi miastami.
Agnieszka Kazimierska
Fundacja Veolia Polska

Efektem programu „Miejskie Klimaty” są raporty przedstawiające działania projektowe, scenariusze środowiskowe na 2040 rok oraz analizę oczekiwań mieszkańców. Znajdziemy w nich kluczowe problemy środowiskowe miast i propozycje ich rozwiązań, a także pomysły i rekomendacje na przyszłość.

Innowacyjny program „Miejskie Klimaty” przez niemal 10 miesięcy dawał mieszkańcom i mieszkankom Zamościa oraz Słupcy, samorządowi i organizacjom pozarządowym wiedzę i narzędzia niezbędne do przygotowania miasta na zmiany klimatu. Badał też ich nastawienie do zmian klimatu i szukał ścieżek rozwoju, które są najbardziej akceptowalne dla lokalnej społeczności. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie: http://miejskieklimaty.pl/