Liderzy miejscy

Fundacja Veolia Polska i Fundacja Szkoła Liderów od 2017 roku z powodzeniem realizują przedsięwzięcia skierowane do liderów polskich miast.

Początkowo współpraca opierała się na rozwoju programu Szkoła Liderów Miast, który został stworzony w oparciu o działalność miejskich centrów przywództwa w Stanach Zjednoczonych. Z czasem przerodziła się w szereg różnorodnych przedsięwzięć, które dziś są rozpoznawalne w całej Polsce nie tylko wśród miejskich działaczy, ale także decydentów. Od 2019 roku fundacje wspólnie organizują konferencje poświęcone wyzwaniom polskich miast i strategiom radzenia sobie z kryzysami pod hasłem „Designerzy procesów rozwojowych”, a od 2020 roku organizowany jest dla polskich samorządowców program „Przywództwo w samorządzie”. W projektach z powodzeniem biorą udział pracownicy Veolii, którzy wzbogacają je o doświadczenia korporacyjne.

Wyzwania współczesnych miast stają się coraz bardziej złożone, różnorodne i współzależne. Skuteczność odpowiedzi na lokalne, regionalne i globalne zmiany zależy w dużej mierze od przygotowania lokalnych liderów, od ich wiedzy i doświadczenia, ale także od ich umiejętności współpracy z innymi. Dlatego Fundacja Veolia Polska od lat współtworzy i inwestuje w programy, które wzmacniają lokalnych przywódców z różnych środowisk oraz sektorów i pozwala im działać na rzecz wspólnego dobra. Dzięki współpracy z Fundacją Szkoła Liderów i otwartości włodarzy miejskich na taką właśnie współpracę z biznesem i III sektorem, skutecznie realizujemy kolejne edycje dobrze już znanych i docenianych w Polsce programów, takich jak Szkoła Liderów Miast czy konferencja Designerzy Procesów Rozwojowych. Wypracowujemy i wdrażamy również nowe propozycje rozwiązań na zidentyfikowane zmiany klimatyczne i społeczne, tak jak ma to miejsce w programie „Przywództwo w samorządzie”. Wspólnym mianownikiem tych programów jest miejska rezyliencja, która w ostatnich latach okazała się być szczególnie ważna dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju miast i regionów.
Izabela Rakuć-Kochaniak
Prezes Fundacji Veolia Polska
Tworzymy pionierskie programy przywódcze dla liderów i liderek miast, w których coraz bardziej znaczący komponent stanowi wiedza z zakresu zmiany klimatu i odporności na kryzysy (rezyliencji). Rezyliencja miejska w ostatnich latach stała się wątkiem przewodnim przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z Fundacją Veolia Polska, która znakomicie dostrzega bieżące trendy i wyzwania współczesnych miast.
W Szkołach Liderów Miast i kolejnych edycjach programu „Przywództwo w samorządzie” uwrażliwiamy i koncentrujemy uwagę liderów i liderek właśnie na tych zagadnieniach pokazując, że odporność jest możliwa do osiągnięcia jedynie w oparciu o współpracę międzysektorową, umiejętność przewidywania zdarzeń i poszerzanie grona osób, którym zależy na zmianie.
Zajmujemy się tym, bo kluczową rolę w budowaniu odporności miast, ich zdolności do uczenia się i rozwoju odegrają liderzy miast i jakość ich przywództwa.
Katarzyna Czayka-Chełmińska
Wiceprezeska Zarządu Fundacji Szkoła Liderów