Fundacja Veolia Polska zaprasza na na konferencję

"Transformacja energetyczna w miastach – wyzwanie dla samorządów i ich partnerów" - Konferencja poświęcona jest wyzwaniom i szansom, które stoją przed samorządami, szczególnie w kontekście zmian regulacyjnych i nowym obowiązkom JST z tego wynikającym.
Konferencja 30.10.2023 r - zaproszenie poprawione

Opis konferencji

Konferencja poświęcona będzie wyzwaniom i szansom, które stoją przed samorządami, szczególnie w kontekście zmian regulacyjnych i nowych obowiązków nakładanych na jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Przedstawione zostaną efektywne i najnowsze rozwiązania z obszaru zarządzania efektywnością energetyczną w budynkach oraz w gospodarce wodno-ściekowej. Przybliżona zostanie także tematyka związana z inwestycjami miejskimi realizowanymi w formule partnerstwa publiczno - prywatnego, a dokładnie zasady bezpieczeństwa i transparentności inwestycji JST, przy zwróceniu szczególnej uwagi na podział ryzyk między partnerami.

Odpowiedzią na te wyzwania może być popularyzacja modelu ESCO ( Energy Service Company) oraz PPP (Partnerstwo publiczno-prywatne). Model ESCO angażuje partnera prywatnego i realizacja inwestycji poprawiających efektywność energetyczną majątku samorządowego. Rozliczanie tego typu inwestycji w oparciu o osiągnięty efekt, monitorowanie tego efektu w czasie trwania umowy pozwalają na transparentne rozliczanie tego typu inwestycji. Partnerstwo publiczno-prywatne stwarza natomiast szansę na optymalizację kosztów nowych inwestycji związanych z transformacja energetyczną w miastach.

Podczas konferencji omówiony zostanie model współpracy oraz doświadczenia polskich włodarzy miast. Paneliści przybliżą korzyści płynące z inwestycji miejskich realizowanych w ramach Partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze wodno-kanalizacyjnym. 

Zaprezentujemy polskie doświadczenia, sposoby finansowania projektów i podziału ryzyk oraz transparentności i bezpieczeństwa inwestycji samorządowych. Swoją wiedzą podzielą się praktycy - włodarze oraz inwestorzy, którzy mają własne doświadczenia w realizacji tego typu projektów.

Wybrane zagadnienia, które zostaną poruszone w trakcie konferencji: 

  • Termomodernizacja, systemy zarządzania energią cieplną i inne działania na rzecz wzrostu efektywności energetycznej budynków to jedno z kluczowych wyzwań w najbliższych latach dla samorządów, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot,
  • Prawodawstwo - w najbliższym czasie zaczną obowiązywać nowe zrewidowane zasady unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS), który zakłada między innymi objęcie opłatami za emisje sektora budynków i transportu (tzw. ETS 2 , rekompensatą, a zarazem szansą na finansowanie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej ma być Społeczny Fundusz Klimatyczny.
  • Rosnąca rola samorządów jako podmiotów zarządzających procesem zmiany jako właściciel budynków użyteczności publicznej, ale również jako najbliższy partner spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
  • Samorządy jako katalizatory zmian w lokalnym przemyśle - mobilizowanie i motywowanie lokalnych przedsiębiorców do podejmowania działań mających na celu ograniczanie śladu węglowego. Wspieranie konkurencyjności biznesu w oparciu o transformację energetyczną.
  • Samorządy kluczem do przeprowadzenia "lokalnej modernizacji energetycznej"  - współpraca wielu partnerów i szukanie modeli finansowania oraz dostarczania technologii, a także włączenie w ten proces "energii społecznej", bo tylko ona ma szansę dotrzeć szeroko z przesłaniem transformacyjnym.

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W MIASTACH – WYZWANIE DLA SAMORZĄDÓW I ICH PARTNERÓW

  • 30 października 2023 r.
  • Sofitel Warszawa Victoria, ul. Królewska 11

Gospodarze:

  • Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor ds. CSR, Prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska
  • Krzysztof Zamasz, Dyrektor Handlowy Grupy Veolia w Polsce, Członek Zarządu

*Konferencja rozpocznie się od lunchu i części networkingowej (g. 12:00), a formalnie otwierający panel rozpocznie się o godzinie 13:00.

Organizator

Fundacja Veolia Polska

Partnerzy

Greenberg - konferencja
 
PWC - konferencja

Patronaty honorowe

UM Mazowsze
URE - konferencja
logo Akademia WSB
Marszałęk Woj Wlkp
Marszałęk Woj Śląskiego

 

Patronaty medialne

Logo DGP
Nowa Energia