Fundacja Veolia Polska Partnerem Głównym kampanii Zielona wstążka #dlaPlanety

W ramach polskich obchodów Światowego Dnia Środowiska po raz kolejny rusza kampania „Zielona Wstążka #DlaPlanety” organizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w partnerstwie z Fundacją Veolia Polska.

Motywem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Środowiska jest przyjęte przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment) hasło #BeatAirPollution, które wzywa do walki o zrównoważoną przyszłość opartą o czyste środowisko i atmosferę.

5 czerwca Twoje lokalne działania będą mieć globalne znaczenie. W Światowym Dniu Środowiska – jak co roku – weźmie udział ponad sto krajów i miliony ludzi. Będą oni zobowiązywać się do podejmowania działań redukujących zanieczyszczenie powietrza i poszerzać swoją wiedzę o wyzwaniach ekologicznych. Liczne wydarzenia, będą zachęcać do bardziej odpowiedzialnych zachowań i wyborów konsumenckich.  By przypomnieć o "Zielonej wstążce #dla Planety" w wielu polskich miastach zostaną podświetlone na zielono elewacje budynków.

5 czerwca w Warszawie będzie miała również miejsce debata o problemach i wyzwaniach związanych z ochroną środowiska, w której wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, świata nauki oraz przedsiębiorców. Wśród panelistów znajdzie się m. in. Matthew Billot, Koordynator Regionalny Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. 

Każdy może włączać się w kampanię, składając swoje ECOpostanowienie. Jest to propozycja prostych, konkretnych działań na rzecz ograniczenia naszej presji na środowisko. W Światowy Dzień Środowiska deklaracje podjęcia EKOpostanowień będą również zbierać animatorzy rozdający zielone wstążki w wybranych miejscach w Warszawie. Przypięcie takiej wstążki to znak zaangażowania w akcję, będzie można to zrobić także wirtualnie, w mediach społecznościowych przy pomocy nakładki na zdjęcie profilowe.

Więcej informacji na stronie kampanii Zielona Wstążka: http://www.dlaplanety.pl