Ciepło dla Miast

Ciepło dla Miast

Z myślą o wspieraniu rozwoju dialogu społecznego, wspólnie z UNEP/GRID-Warszawa stworzyliśmy innowacyjny program edukacyjny – „Ciepło dla Miast”, w którym mieszkańcy podnoszą swoją wiedzę o efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju miast projektując zieloną i odporną na zmiany klimatu przestrzeń. 

Budowanie zrównoważonego energetycznie, zielonego oraz przyjaznego mieszkańcom miasta, odpowiadającego na potrzeby wszystkich lokalnych środowisk, to wyzwania, z którym na co dzień zmagają się Urzędy Dzielnic oraz Urzędy Miast. 

„Ciepło dla Miast” jest naturalną kontynuacją naszych dotychczasowych doświadczeń i działań prowadzonych we współpracy z Urzędami Miast w całej Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Jest także flagowym przykładem współpracy międzysektorowej wokół zmian klimatycznych i dostosowania miast do nowych wyzwań środowiskowych. Udział samorządów w programie jest dla nas szczególnie ważny. Jest bowiem gwarantem realnej zmiany środowiskowej, do której dążymy.
Izabela Rakuć- Kochaniak
Prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska

Program realizowany jest w ramach Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju „Razem dla środowiska” i bazuje na innowacyjnym narzędziu edukacyjnym Ecocraft – ekologicznej odsłonie słynnej gry Minecraft ©.

Mapa świata dostępna w Ecocraft jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Świat w Ecocraft tworzony jest na bazie realnych danych, a nie jak w przypadku "gry macierzystej" w oparciu o wyobraźnię graczy. Dlatego też udział w grze wymaga od graczy wyjścia w teren – dokonania obserwacji, zrobienia zdjęć. Zebrane dane gracze wykorzystują do zbudowania świata, który jak najbardziej przypomina ten realny, oglądany przez nas na co dzień. Jednocześnie gracze mają możliwość ingerowania w wygląd udostępnionego na serwerze świata i przedstawienia swojej wizji przestrzennej.  Dzięki temu "Ciepło dla Miast" pomaga aktywizować lokalną społeczność. Zaszczepia wśród mieszkańców ideę lokalnego planowania energetycznego oraz identyfikuje potencjalnych liderów, którzy będą wspierać ten proces w długofalowej perspektywie. Projekt pozwala również na bezpośrednią wymianę informacji między społecznością a władzami lokalnymi w zakresie potrzeb i wymagań dotyczących zrównoważonego kształtowania przestrzeni.