Znamy listę przyjętych do Szkoły Liderów Miast w Łomży!

wyniki rekrutacji Szkoła Liderów Miast

Do programu zakwalifikowano 17 liderów i liderek działających na Łomży. Grupa zgromadziła przedstawicieli trzech sektorów, które wspólnie przez kilka miesięcy wspólnie pracować będą nad rekomendacjami rozwojowymi dla miasta.
Kolejność na liście jest alfabetyczna.

 

Marta Brzozowska
Sebastian Chrzanowski
Grażyna Czajkowska
Mirosław Derewońko
Dariusz Domasiewicz
ROBERT GRZYMAŁA
Sebastian Jaworowski
Katarzyna Kuklińska
Alicja Łepkowska-Gołaś
Andrzej Modzelewski
Agnieszka Barbara Muzyk
Monika Orłowska-Laskowska
Marcin Pieńkowski
Zbigniew Prosiński
Marlena Siok
Tomasz Wróblewski
Wojciech Żukowski

 
Lista rezerwowa:

Karolina Chaberek
Stanisław Kaczyński
Wojciech Michalak

 
 
Harmonogram Programu:
27-29 czerwca 2019                                        Inauguracja programu oraz I zjazd
6 – 7 września 2019                                        II zjazd (miejsce: Łomża)
27 – 28 września 2019                                   III zjazd (miejsce: Łomża)
wrzesień/październik                                     Spotkania z trenerem
8 listopada 2019                                             IV zjazd  + podsumowanie z udziałem władz
 

Regulamin programu

Kontakt
Agnieszka Kazimierska 
(22) 658 57 12,  [email protected]
 
Partnerem projektu jest Fundacja Veolia Polska.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach i programie po uprzedniej konsultacji z uczestnikami.