Zaprojektuj zielony Poznań i Warszawę w Ecocraft!

Zaprojektuj zielony Poznań i Warszawę w Ecocraft!

W ramach programu "Ciepło dla Miast" właśnie ruszył konkurs, w którym zapraszamy mieszkańców Poznania i Warszawy do przedstawienia swojej wizji miasta przyszłości opracowanej w środowisku gry Ecocraft, czyli Minecraft na zielono. Na projekty czekamy do 9 stycznia 2020 r.

Schładzanie miast w trakcie fal upałów, zrównoważone gospodarowanie wodą, poprawa efektywności energetycznej budynków i jakości powietrza – to ważne wyzwania ekologiczne, przed którymi stają współczesne miasta. Każdy z nas chce żyć w mieście przyjaznym mieszkańcom, pełnym zieleni i innowacyjnych rozwiązań.

Konkurs to niezwykła okazja dla wszystkich, którzy chcą przyczynić się do stworzenia takiej przestrzeni – chcą dowiedzieć się, jak można tworzyć bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom miasta oraz samemu zaproponować rozwiązania dla współczesnych miejskich wyzwań środowiskowych i klimatycznych, wykorzystując   innowacyjne narzędzie Ecocraft – ekologiczną odsłonę słynnej gry Minecraft©.

W wirtualnym odpowiedniku trzech fragmentów poznańskich i warszawskich dzielnic uczestnicy konkursu zaprojektują wymarzoną, zrównoważoną, zieloną przestrzeń odporną na zmiany klimatu. Organizatorzy, we współpracy z Urzędami Miast, wybrali w każdym mieście trzy obszary konkursowe – przestrzenie, w których najmocniej odczuwalne są negatywne skutki zmian klimatycznych oraz spadek jakości środowiska. W Poznaniu są to tereny wokół Szkoły Podstawowej nr 25 lub Szkoły Podstawowej nr 82 oraz Stare Zoo, a w Warszawie – fragmenty dzielnic Ursus, Ochota oraz Śródmieście.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaproponowanie pomysłów na zieloną transformację jednego z obszarów miasta – odtworzenie w Ecocraft tych elementów przestrzeni, które powinny pozostać w projekcie, np. istniejące tereny zieleni lub fasady budynków, a także zaproponowanie zmian, dzięki którym obszar stanie się bardziej przyjazny mieszkańcom i lepiej dostosowany do zmian klimatu.

Inspirację dla uczestników stanowią, prezentowane na stronie konkursu, przykłady rozwiązań, jakie wspierają miejską przestrzeń w adaptacji do zmian klimatycznych, np. elementy zielonej i błękitnej infrastruktury, takie jak zielone ściany, zielone dachy, ogrody deszczowe, zbiorniki retencyjne itp. Warto zapoznać się z nimi przed przystąpieniem do przygotowywania własnego projektu.

Na prace konkursowe czekamy do 9 stycznia 2020 r. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba dysponować licencją do gry Minecraft, a następnie wejść na stronę konkursu i pobrać planszę do gry dla Poznania lub Warszawy

Projekty warszawiaków i poznaniaków oceni nie tylko Komisja Konkursowa. W połowie stycznia także mieszkańcy mazowieckiej i wielkopolskiej stolicy będą mogli zagłosować na najciekawsze projekty w internetowym głosowaniu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 24 stycznia 2020 r. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

 

***

Organizatorzy Programu: Fundacja Veolia Polska, Centrum UNEP/GRID Warszawa.

Program objęty jest patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka i realizowany w ścisłej współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. W Warszawie Patronat Honorowy dla projektem objął Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski, a jego realizację wspiera Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.