Zagłosuj na najlepszą wizję miasta przyszłości!

 Wybierz najciekawsze pomysły na zieloną przemianę Poznania i Warszawy!

Trwa głosowanie mieszkańców na najciekawsze pomysły zielonej przemiany Poznania i Warszawy, które powstały dzięki Ecocraft - ekologicznej wersji popularnego Minecraft©. Oddaj swój głos i zadecyduj, które pomysły powinny otrzymać nagrodę. Platforma do głosowania będzie aktywna do piątku, 17 stycznia do godz. 15:00.

 

Do internetowego głosowania na najciekawsze projekty przystosowania miasta do zmian klimatu zapraszamy wszystkich mieszkańców, którym troska o środowisko leży na sercu. Zasady głosowania są bardzo proste. Wystarczy posiadać adres e-mail i wejść na stronę internetową, na której zaprezentowane są zgłoszone do konkursu prace:

WARSZAWA:  http://cieplodlamiast.pl/warszawa/zaglosuj

POZNAŃ: http://cieplodlamiast.pl/poznan/zaglosuj

Aby oddać głos na projekt eko-miasta przyszłości, wystarczą trzy kroki:

  • Poznaj zgłoszone do konkursu projektu, oglądając ich filmowe prezentacje.

  • Zagłosuj na najciekawsze pomysły.

  • Potwierdź swój głos, klikając na link aktywujący, który otrzymasz w e-mailu. Nie dostałeś maila? Sprawdź skrzynkę SPAM.

Na wybrany projekt można zagłosować tylko raz, ale swoim głosem można wesprzeć dowolną liczbę pomysłów. Po zakończeniu głosowania internautów, Jury Konkursu wyłoni zwycięskie prace.  Ogłoszenie wyników nastąpi 24 stycznia 2020 r. Na autorów najlepszych projektów czekają nagrody finansowe aż do 1500 zł!

Konkurs na najlepszą wizję miasta przyszłości realizowany jest w ramach programu „Ciepło dla Miast”, w którym dzieci i dorośli poznają ekologiczne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju miast, otrzymując garść inspiracji na temat zielonych innowacji z Europy i świata. Dzięki środowisku gry Ecocraft mogą poprzez zabawę przekształcać miejskie tereny na miejsca bardziej zielone, efektywne energetycznie i przyjazne mieszkańcom.

Organizatorami programu objętego patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania są Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundacja Veolia Polska. Dzięki ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Poznania program porusza obszary szczególnie istotne dla środowiskowego rozwoju miasta.

 

 

***

Organizatorzy:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa działa od 1991 roku, wspierając realizację misji Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska w Polsce. Ma status organizacji pozarządowej. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zgodnie z mottem „Współpraca w dobrym klimacie”, we współpracy z miastami realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych.