Wyniki rekrutacji do Warmińskiej Szkoły Liderów Miast

Znamy listę przyjętych do Warmińskiej Szkoły Liderów Miast!
Do programu zakwalifikowano 35 liderów i liderek, działających na rzecz czterech miast: Braniewa, Ornety, Lidzbarka Warmińskiego i Dobrego Miasta. Grupa złożona z przedstawicieli trzech sektorów: samorządu, organizacji społecznych i biznesu, przez następne kilka miesięcy będzie pracować nad wspólnymi rekomendacjami kierunków rozwoju dla miast i regionu.


Lista osób zakwalifikowanych do Warmińskiej Szkoły Liderów Miast
(kolejność alfabetyczna)
 

Harmonogram Programu:
3 – 23 kwietnia 2019                                   Przyjmowanie zgłoszeń i listów polecających
7 maja 2019                                                    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych osób i listy rezerwowej
30 maja - 1 czerwca 2019                           I zjazd - Inauguracja programu w Lidzbarku Warmińskim
13 – 14 lipca 2019                                         II zjazd (miejsce: Braniewo)
29 – 30 sierpnia 2019                                  III zjazd (miejsce: Braniewo, Lidzbark Warmiński, Orneta, Dobre Miasto)
27 września 2019                                          Spotkania z trenerem (miejsce: Orneta, Dobre Miasto)
24 października 2019                                   IV zjazd  + podsumowanie z udziałem władz (miejsce: Lidzbark Warmiński)
 
Regulamin programu

Kontakt
Agnieszka Kazimierska 
(22) 658 57 12,  [email protected]
 
Partnerem projektu jest Fundacja Veolia Polska.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach i programie po uprzedniej konsultacji z uczestnikami.