Wyniki rekrutacji do Szkoły Liderów Miast Regionu Łódzkiego

Fundacja Veolia Polska wraz z Fundacją Szkoła Liderów wybrała uczestników programu Szkoła Liderów Miast Regionu Łódzkiego z terenu Łodzi, Zgierza i Pabianic. Znamy już listę 44 Liderów, którzy 5 lipca br. wezmą udział w warsztatach.

Coraz więcej miast w Polsce inwestuje w lokalnych liderów, tworząc w ten sposób kapitał społeczny. Dzięki współpracy przedstawicieli  wszystkich sektorów,  możliwy jest   zrównoważony rozwój miasta, uwzględniający potrzeby i oczekiwania wszystkich mieszkańców. Program kształci  i wzmacnia  liderów polskich miast w myśl idei, że władza w mieście leży w wielu rękach. Dotychczas program odbył się w Mielcu, Ełku i Legionowie, obecnie do tego grona dołączają Łódź, Zgierz i Pabianice.

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 5 lipca 2018 w Auli na terenie EC4 w Łodzi przy ul. Andrzejewskiej 5. Podczas spotkania zorganizowana zostanie mini dyskusja  nt.  przyszłości polskich miast oraz mikro i makro wyzwań, jakie przed nimi stoją.

Lista uczestników dostępna pod linkiem:
http://http://www.szkola-liderow.pl/wyniki-rekrutacji-do-szkoly-liderow-miast-lodzi-zgierza-i-pabianic/