Wolontariusze zadbali o bioróżnorodność

W ramach wolontariatu pracowniczego, 20 października na terenie EC4 w Łodzi pracownicy spółek Veolii razem z dziećmi i młodzieżą świetlicy środowiskowej Caritas, zasadzili krzewy i sprawdzili budki dla ptaków. Działania odbyły się pod okiem przyrodnika ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie.

Kolejny raz, pracownicy spółek Veolii w Łodzi spotkali się z dziećmi i młodzieżą ze świetlic środowiskowych Caritas, aby zaangażować się na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności ochrony ptaków żyjących na terenie Elektrociepłowni Veolii w Łodzi. Podczas wspólnie spędzonego czasu,  uczestnicy  dowiedzieli się, jak w prosty sposób można przyczynić się do zadbania o różnorodność w przyrodzie. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ptaki Polskie, opowiedział im o istotnej funkcji sadzenia krzewów w odpowiedzialnym kształtowania krajobrazu. Dzieci przy pomocy wolontariuszy posadziły sadzonki czerwonego berberysu, którego owoce dadzą ptakom wartościowe pożywienie.
 
W zeszłym roku, w ramach wolontariatu pracowniczego w Grupie Veolia i projektu związanego z utrzymaniem bioróżnorodności, wykonano i zamontowano na drzewach rosnących wokół Elektrociepłowni Veolii EC4 w Łodzi, 20 budek lęgowych dla ptaków i 10 hoteli dla owadów.