Warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu

Jak co roku jesienią prowadzimy warsztaty pt. „Rynek pracy dla absolwentów” dla klas czwartych Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu

Doradca zawodowy pomaga absolwentom przeanalizować dotychczas zebrane doświadczenia i umiejętności, jak również doprecyzować własne zainteresowania i określić mocne strony. Analiza ta służy do wyznaczenia dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Podczas warsztatów doradca zawodowy przedstawia zasady pisania dokumentów aplikacyjnych oraz pomaga w ich przygotowaniu. Opisuje rynek pracy oraz sposoby poszukiwania zatrudnienia.

Spotkania z doradcą zawodowym z fundacji cieszą się dużym zainteresowaniem, a uczniowie chętnie biorą udział w  warsztatach.