Warmińska Szkoła Liderów Miast

Ruszyła kolejna rekrutacja do programu Szkoła Liderów Miast, organizowanego przez Fundację Veolia Polska i Fundację Szkoła Liderów. Do programu zakwalifikowanych zostanie 30-40 osób, które na co dzień aktywnie włączają się w życie miasta jednego z czterech warmińskich miast: Dobrego Miasta, Lidzbarka Warmińskiego, Ornety i Braniewa.

Do programu zapraszamy wszystkich mieszkańców , którzy działają na rzecz miasta, chcą rozwijać swoje umiejętności przywódcze oraz kompetencje w zakresie wiedzy o mieście. Szukamy osób, które angażują się w zagadnienia związane z rozwojem miasta i chcą zwiększać swój wpływ na realne zmiany w otoczeniu, a także są otwarte na dialog i międzysektorową współpracę. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Rekrutacja trwa do 23 kwietnia.
 

Dla kogo?
Warmińska Szkoła Liderów Miast skierowana jest do pełnoletnich mieszkańców: Ornety, Lidzbarka Warmińskiego, Dobrego Miasta i Braniewa, którzy są przedstawicielami trzech sektorów (PUBLICZNEGO, PRYWATNEGO I POZARZĄDOWEGO/ OBYWATELSKIEGO) i mają wyraźny wpływ na rozwój miasta w różnych obszarach: kultury, edukacji, sportu, gospodarki, przedsiębiorczości, administracji, prawa, dziedzictwa, zdrowia, innowacji, ekologii i środowiska, społeczeństwa obywatelskiego, równouprawnienia, turystyki i in.
W ramach projektu zrekrutowanych zostanie ok. 30 – 40 osób. Grupa będzie różnorodna pod kątem reprezentacji interesów, poglądów, płci  i wieku.

Przebieg rekrutacji:
Rekrutacja do programu Szkoła Liderów Miast wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przesłania listu polecającego na adres [email protected] w terminie określonym poniżej. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane. Osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane o jej wynikach mailowo. Pełna lista uczestników i lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Szkoła Liderów i Fundacji Veolia Polska.
FORMULARZ REKRUTACYJNY

Harmonogram Programu:
3 – 23 kwietnia 2019                                   Przyjmowanie zgłoszeń i listów polecających
7 maja 2019                                                    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych osób i listy rezerwowej
30 maja - 1 czerwca 2019                           I zjazd - Inauguracja programu w Lidzbarku Warmińskim
13 – 14 lipca 2019                                         II zjazd (miejsce: Braniewo)
29 – 30 sierpnia 2019                                  III zjazd (miejsce: Braniewo, Lidzbark Warmiński, Orneta, Dobre Miasto)
27 września 2019                                          Spotkania z trenerem (miejsce: Orneta, Dobre Miasto)
24 października 2019                                   IV zjazd  + podsumowanie z udziałem władz (miejsce: Lidzbark Warmiński)
 
Regulamin programu

Kontakt
Agnieszka Kazimierska 
(22) 658 57 12,  [email protected]
 
Partnerem projektu jest Fundacja Veolia Polska.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach i programie po uprzedniej konsultacji z uczestnikami.