Veolia zrealizowała projekt „Kocham Warszawę – łapię deszczówkę”

Fundacja Veolia Polska przy wsparciu Veolii Energii Warszawa zakończyła realizację ekologicznego i edukacyjnego projektu „Kocham Warszawę – łapię deszczówkę” dedykowanego stołecznym przedszkolom miejskim.

„Kocham Warszawę – łapię deszczówkę” to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce zrealizowana na tak dużą skalę. Jej celem jest propagowanie wśród najmłodszych warszawiaków wiedzy i proekologicznych zachowań oraz uświadomienie im problematyki związanej z niedoborami wody w przyrodzie.

W 50 placówkach zamontowano 100 zbiorników do zbierania wody deszczowej oraz posadzono 100 drzew.   Projekt zrealizowano pod Patronatem honorowym Prezydenta miasta st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

W ramach przedsięwzięcia, od kwietnia 2021 roku w 50 miejskich przedszkolach wytypowanych przez miasto st. Warszawa, zostało zainstalowanych łącznie 100 zewnętrznych zbiorników do łapania wody deszczowej oraz posadzono 100 drzew. W efekcie, w zgodzie z ideą nauki przez zabawę, dzieci samodzielnie czerpią teraz wodę ze zbiorników i podlewają nowe sadzonki drzew w przedszkolnych ogródkach.

Na potrzeby projektu Fundacja TUP TUP opracowała także materiały edukacyjne, scenariusze do prowadzenia zajęć edukacyjnych, piosenkę oraz audiobook, które zostały przekazane do wszystkich zaangażowanych w to działanie placówek.

Takie kompleksowe działania umożliwiły przekazanie przedszkolakom, w przystępnej dla nich formie, wiedzy o właściwościach wody i cyklu jej obiegu w przyrodzie oraz o potrzebie racjonalnego wykorzystania wody przez człowieka, a tym samym, o potrzebie dbania o środowisko.

 

Materiały edukacyjne

Wszystkie materiały edukacyjne są również dostępne na https://tuptuptup.org.pl/lap_deszczowke/

Dodatkowo Veolia Energia Warszawa inicjując ten projekt po raz kolejny udowodniła swoje zaangażowanie  w realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie rozwoju miasta i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i mieszkańców stolicy.  

 

Ścieżka edukacyjna przy siedzibie Veolii

W ramach projektu otwarto także ścieżkę edukacyjną przy siedzibie Veolii w Warszawie przy ul. S. Batorego 2. Na ogrodzeniu znalazły się tablice informacyjne dotyczące tematyki ochrony zasobów słodkiej wody dostępne dla przechodniów. Ponadto, na terenie należącym do Spółki, zainstalowano dwa referencyjne zbiorniki do zbierania wody deszczowej, posadzono krzewy oraz zamontowano hotele dla owadów i budki lęgowe dla ptaków wykonane przez  pracowników Veolii i ich dzieci podczas warsztatów ekologicznych.