Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

Nasze działania w obszarze ochrony bioróżnorodności dają efekty!

Para sokołów, którą możemy teraz podglądać w Poznaniu, dzięki uprzejmości Fundacji Veolia Polska, gniazduje w Poznaniu od 2018 roku. Przez pierwsze dwa lata ptaki wyprowadzały lęgi na budynku Uniwersytetu Ekonomicznego. Ze względu na planowane ocieplenie budynku, gniazdo zostało tymczasowo zlikwidowane. Dzięki temu ptaki przeniosły się do wcześniej przygotowanego gniazda na kominie ciepłowni w Karolinie.

Samiec z pary wykluł się w roku 2015 na kominie zakładów chemicznych w Policach. Samica natomiast w roku 2014 na kominie w Schwedt w Niemczech.

W roku 2018 para dochowała się dwóch młodych, w roku 2019 - czterech.

W tym roku  ptaki odchowują cztery młode. Planowane jest ich obrączkowanie, gdy młode będą miały ok. 3 tygodnie. Wcześniej zostanie ogłoszony konkurs na imiona dla młodych.