Srebrny Listek CSR dla Grupy Veolia w Polsce

Listki CSR to wyjątkowe zestawienie polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG (ang.environment, social and corporate governance - środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny), wyróżnienie przyznawane od 11 lat przez Tygodnik Polityka, firmę doradczą Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Grupa Veolia w Polsce otrzymała Srebrny Listek CSR za działania realizowane w 2021 roku. 

Spośród 126 zgłoszonych do rankingu firm, 82 przedsiębiorstw zdobyło wyróżnienia. Oceny zostały przyznane na podstawie analizy opartej na wypełnionej przez firmy ankiecie, opracowanej według wytycznych normy ISO 26000. Ankieta zawierała pytania o obszary jak np. zarządzanie i ład organizacyjny, prawa człowieka, etyka,  zaangażowanie społecznego i wkład w rozwój społeczności lokalnych, ochrona środowiska naturalnego, działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Srebrne Listki trafiły do 27 przedsiębiorstw, które w codziennej działalności uwzględniają kluczowe rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także wdrażają najwyższej jakości sposoby działania, informując o tym w sposób transparentny swoich interesariuszy.

Więcej informacji