Sportowa Akademia Veolia - Konferencja "Zdrowi i aktywni mieszkańcy"

Zdrowi i aktywni mieszkańcy - co mają wspólnego z rezyliencją miejską?

Czy konsekwencje niewystarczającego poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży to nasze wspólne wyzwanie? Czy pandemia COVID-19 ma wpływ na i tak już wcześniej niepokojącą sytuację zdrowotną najmłodszych? Dlaczego tak ważne jest, byśmy zaczęli działać jak najszybciej? Jaki związek ma rezyliencja miejska z aktywnością fizyczną mieszkańców?

 

Konferencja on-line

Fundacja V4Sport i Fundacja Veolia Polska mają przyjemność zaprosić na konferencję on-line pn.: „Zdrowi i aktywni mieszkańcy - co mają wspólnego z rezyliencją miejską?”, poświęconą roli samorządów lokalnych w upowszechnianiu aktywności fizycznej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Wydarzenie kierujemy w szczególności do władz i pracowników samorządowych, działaczy i ekspertów miejskich oraz wszystkich osób, którym zależy na zrównoważonym rozwoju miast.

Aktywni mieszkańcy a rezyliencja miejska

Pojęcie rezyliencji, czyli odporności miejskiej odnosi się do zdolności miasta do radzenia sobie ze zmianą, jego odporności na zdarzenia niszczące oraz umiejętności odbudowy poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Rezyliencja to przekształcenie „kryzysu” w szansę, a to od nas zależy, jak tę szansę wykorzystamy. 

Problem niskiej aktywności fizycznej najmłodszych nie jest nowym zjawiskiem. Wyniki dotyczące stanu zdrowia dzieci pogarszają się z roku na rok. Niepokojące statystyki obserwujemy także w trakcie pandemii COVID-19. Ograniczone możliwości wspólnych zabaw ruchowych w przedszkolu, brak lekcji wychowania fizycznego w szkołach i zorganizowanych zajęć, a przez to jeszcze więcej okazji do zachowań sedentarnych niż wcześniej, to tylko część konsekwencji, z którymi musimy się zmierzyć.

Zaangażowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego w rozwiązanie tego problemu jest szczególnie ważne, ponieważ to lokalne samorządy są instytucjami odpowiedzialnymi za edukację, w tym edukację sportową w swoim regionie. W związku z tym, na konferencję „Zdrowi i aktywni mieszkańcy - co mają wspólnego z rezyliencją miejską?” zapraszamy w szczególności samorządowców.  

 

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży a samorządy – wymiana wiedzy i dobrych praktyk

Nasze wydarzenie to dwa dni inspirujących prezentacji, dyskusji panelowych i warsztatów, które poprowadzą polscy i zagraniczni eksperci.

 

WTOREK, 8 MARCA

  • Eksperci podzielą się wiedzą odnośnie tego, co powinniśmy wiedzieć budując lokalne strategie tak, by tworzyć polityki i rozwiązania oparte o dostępne dane.
  • Przedstawiciele dwóch globalnych organizacji wytłumaczą, dlaczego tradycyjne modele myślenia o sporcie i aktywności fizycznej wymagają redefinicji. Opowiedzą także o tym, jakie czynniki oprócz zorganizowanej oferty sportowej, wpływają na poziom aktywności fizycznej mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży.
  • Debata z udziałem przedstawicieli polskich władz samorządowych.

 

ŚRODA, 9 MARCA

  • Głos oddamy uczestnikom konferencji. Chcemy zebrać najlepsze pomysły i zidentyfikować główne bariery w procesie budowania zdrowych, aktywnych społeczności lokalnych.
  • O tym, jak inne miasta europejskie realizują założenia dotyczące aktywnych, zdrowych mieszkańców, usłyszymy od gości zagranicznych.
  • Odpowiemy też na pytanie, dlaczego holenderskie dzieci są najszczęśliwsze na świecie.
  • Przedstawimy możliwości finansowania projektów promujących aktywność fizyczną ze środków UE.

Wystąpienia prelegentów zagranicznych tłumaczone będą na język polski. Zapewniamy również tłumaczenie poszczególnych sesji na polski język migowy.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wydarzeniu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest możliwa do 5 czerwca br.