Spacer Badawczy Młodych Liderów w Łodzi

Spacer Badawczy Młodych Liderów

Doskonała pogoda sprzyja spacerom na świeżym powietrzu… łącząc to z ciekawym towarzystwem uzyskujemy całkowicie nową wartość!

W środę i czwartek w Łodzi odbyły się dwa Spacery Badawcze Młodych Liderów, podczas których trzy grupy eksperckie - przedstawiciele Samorządu, Biznesu oraz Lokalni Przewodnicy - spotkali się z uczestnikami projektu Łódzka Akademia Młodych Liderów. 

Cel był prosty: Eksperci zaprezentują swoje perspektywy spojrzenia na miasto i stojące przed nim wyzwania społeczne, ekonomiczne oraz klimatyczne, a następnie odpowiedzą na pytania studentów. 

Jednak przedstawiciele UM Miasta Łódź, Przewodnicy Miejscy oraz przedstawiciele Veolia Polska natrafili na grupę, która nie dała się łatwo zbić z tropu i z dużą dociekliwością zbierała odpowiedzi. Uczestnicy Łódzkiej Akademii Młodych Liderów wnikliwie badają wyzwania stojące przed Miastem, aby podczas jesiennego Hackathonu wypracować na tej podstawie propozycje konkretnych rozwiązań, które finalnie zostaną zaprezentowane władzom Łodzi.

Trasa spaceru przebiegała przez ważne punkty w mieście, o których opowiadali organizatorzy. Grupa odwiedziła m.in. ul. Włókienniczą, ul. 6 Sierpnia, Rynek Manufaktury, ul. Piotrkowską. Podczas spaceru eksperci Maciej Riemer (Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu, Urząd Miasta Łodzi), Grzegorz Justyński (Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej, Urząd Miasta Łodzi), Patrycja Wojtaszczyk (ekspertka, Kierowniczka Biura Rewitalizacji, Urząd Miasta Łodzi), Aleksandra Trzcińska oraz Adam Pasięk (Kierownik Oddziału ds. Konsultacji Społecznych, Urząd Miasta Łodzi, Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni, Ekspert Veolia) przedstawili wyzwania związane z rewitalizacją kamienic miejskich, również w kontekście wyzwań społecznych, …  nie wyłącznie “budowlanych” oraz tych związanych z zielenią miejską i walką z betonozą.

Z kolei eksperci Veolia Polska Piotr Sprzączak, Adrian Sienicki, Marcin Kwiatos oraz Robert Warchoł. opowiedzieli o wyzwaniach dla firm z sektora energetycznego - m.in.o #dekarbonizacja, #efektywność energetyczna, oraz długofalowych planach na przyszłość

Uczestnicy programu zwiedzili również #EC1 gdzie mieli okazję poznać historię łódzkiego ciepłownictwa, która zaczęła się w 1907 r właśnie w ciepłowni, która obecnie jest przekształcona na Centrum Nauki i Techniki.

Grupy oprowadzały łódzkie przewodniczki: Justyna Tomaszewska i Maria Nowakowska
#Łódzka Akademia Młodych Liderów to wspólna inicjatywa Szkoły Liderów oraz Fundacji Veolia Polska skierowana do osób, które chcą w sposób bardziej skuteczny realizować swoje działania, wzmocnić swoją liderską pozycję oraz wykorzystać dostępne w Łodzi narzędzia i mechanizmy partycypacji młodych. Celem tych spotkań jest poszerzanie horyzontów,  networking aktywnych osób oraz tworzenie szans na nawiązanie współpracy z decydentami, a w efekcie współtworzenie przyszłości Miasta Łódź.

Galeria zdjęć

Spacer Badawczy Młodych Liderów - zdj. 2

Zdjęcie nr 1

Spacer Badawczy Młodych Liderów - zdj. 5

Zdjęcie nr 2

Spacer Badawczy Młodych Liderów - zdj. 4

Zdjęcie nr 3

Spacer Badawczy Młodych Liderów - zdj. 2

Zdjęcie nr 4