Solidarni z Ukrainą

Fundacja Veolia Polska od pierwszych dni wojny pomaga uchodźcom z Ukrainy i organizacjom pozarządowym, które niosą pomoc potrzebującym na granicy, jak i w miastach w całej Polsce.

Początkowo naszą pomoc skierowaliśmy do punktu recepcyjnego w Hrubieszowie. Zorganizowaliśmy wśród pracowników grupy Veolia w Polsce zbiórkę dla rodzin przebywających pod opieką Stowarzyszenia „Hrubieszów Jestem Stąd”; przekazaliśmy stowarzyszeniu środki na działalność związaną z prowadzeniem punktu recepcyjnego.

Powołaliśmy także ogólnopolską grupę 24 koordynatorów pomocy uchodźcom Veolii, która na bieżąco zbiera informacje o aktualnych potrzebach uchodźców, organizuje pomoc psychologiczną i prawną, pomaga wolontariuszom w całej w Polsce w organizowaniu zbiórek na rzecz punktów recepcyjnych i tymczasowych domów, wspiera także pracowników, którzy udzielili schronienia uciekającym z Ukrainy osobom.

Niemal 90 pracowników grupy Veolia w Polsce zaoferowało już swoją pomoc uchodźcom, 20 rodzin ukraińskich znalazło schronienie w domach naszych pracowników i w mieszkaniach, które dla nich wynajmujemy, a rodziny pracowników Veolii z Ukrainy, są już bezpieczne pod naszą opieką.

Prowadzimy również zbiórki, oferujemy pomoc długofalową dla organizacji pozarządowych działających w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i mniejszych miejscowościach, w których obecna jest grupa Veolia.

W pomoc włączyły się także spółki grupy Veolia z całego świata, dzięki którym doposażamy domy dziennej opieki w Warszawie w produkty pierwszej potrzeby.

ми з Вaми