Ruszyła rekrutacja do VIII edycji programu Sportowa Akademia Veolii

Sportowa Akademia Veolii rozpoczyna rekrutację do VIII edycji programu wsparcia młodych talentów sportowych. Celem projektu jest pomoc w rozwoju ich kariery sportowej. Beneficjenci objęci programem otrzymają nie tylko wsparcie finansowe (roczne stypendium), ale także merytoryczne w postaci profesjonalnych warsztatów w zakresie szeroko rozumianego marketingu sportowego.

Projekt adresowany jest do utalentowanej sportowo młodzieży w wieku 14-18 lat. O udział w programie mogą ubiegać się zawodniczki
oraz zawodnicy, którzy reprezentują niezespołową dyscyplinę olimpijską oraz osiągnęli określone w regulaminie wyniki sportowe. Przyjęcie
do programu jest wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu, dotychczasowych osiągnięć oraz potencjału i chęci rozwoju danego zawodnika lub zawodniczki.

JAK ZOSTAĆ BENEFICJENTEM?

Aby móc ubiegać się o przyjęcie do programu wystarczy wypełnić formularz, który znajduje się TUTAJ.

Termin składania wniosków upływa 9 października 2016 r.

Szczegółowe warunki przyjmowania do programu oraz uczestnictwa znajdują się: TUTAJ