Rusza druga edycja programu „Młodzi Obserwatorzy Przyrody”

Trwają przygotowania do II edycji programu Fundacji Veolii Polska i Centrum UNEP/GRID Warszawa: MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY. Pod hasłem tworzymy miasto z klimatem! od września młodzież będzie miała szansę sprawdzić się w działaniach na rzecz swojego miasta, przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwić adaptację miasta do zmian klimatycznych. W tegoroczną edycję programu zaangażowało się 5 polskich miast: Chrzanów, Przasnysz, Świecie, Tarnowskie Góry i Zamość.

Młodzi Obserwatorzy Przyrody to program, który powstał z inicjatywy Fundacji Veolia Polska w 2017 roku. Głównym celem programu jest szeroka promocja tematyki dotyczącej ochrony przyrody w mieście i zaangażowanie mieszkańców w działania proekologiczne. Zeszłoroczna edycja zaangażowała ponad 700 uczniów, którzy organizowali ekologiczne kampanie społeczne w swoich miejscowościach, w tym np. warsztaty dla przedszkolaków, wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, spotkania z ekspertami, liczne wystawy, eko-konkursy i przedstawienia. Łącznie ponad 1100 mieszkańców włączyło się w działania ekologiczne.
 
W tym roku szkolnym organizatorzy przewidzieli kilka nowości. Od tematyki, która oscylować będzie wokół roli zieleni w miastach, jej potrzeb i zasad jej ochrony poprzez grupę wiekową zapraszaną do działań (12-19 r.ż) aż do formy zaangażowania, dzięki której każdy, kto zechciałby poprowadzić grupę młodzieży, będzie miał teraz na to szansę. W zaangażowaniu młodzieży i wsparciu opiekunów zespołów wykorzystywane będą liczne nowoczesne narzędzia edukacyjne, a także elementy grywalizacji.

Pierwsza edycja Programu, którą realizowaliśmy w zeszłym roku szkolnym spotkała się z doskonałym przyjęciem młodego pokolenia, dlatego w nadchodzącym roku szkolnym pragniemy wspólnie z Fundacją Veolia Polska kontynuować inicjatywę, która przyczyniła się do znacznego podniesienia nie tylko poziomu wiedzy przyrodniczej młodzieży, ale ich bezpośrednio zaangażowania w działaniach na rzecz lokalnego środowiska. Mamy nadzieję, że w drugiej edycji młodzież będzie miała szansę sprawdzić się w działaniach na rzecz swojego miasta, przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwić adaptację miasta do zmian klimatycznych.  – Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. 

Kluczowym założeniem II edycji programu jest współpraca międzysektorowa: Urzędów Miast, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i lokalnego biznesu i działania ułatwiające młodzieży zaangażowanie się na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Do pomocy zaproszeni zostaną lokalni edukatorzy, animatorzy i liderzy – przedstawiciele wszystkich sektorów, a kulminacyjnym momentem programu będzie konkurs dla młodzieży w wieku 12-19 lat. Ich zadaniem będzie przygotowanie własnego eko-projektu, czyli pomysłu na działanie wzmacniające rolę zieleni w przestrzeni miejskiej. W programie są także obserwacje i badania terenowe, warsztaty konsultacyjne prowadzone przez ekspertów-przyrodników i nagrody.

Grupa Veolia w Polsce aktywnie wspiera zrównoważony rozwój miast i przemysłu poprzez długofalowe inwestycje w rozwój technologiczny i rozwiązania ekologiczne, ale  także wzmacnianie lokalnego kapitału społecznego, szczególnie w mniejszych i średnich ośrodkach miejskich.  – Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor ds. CSR w Grupie Veolia w Polsce, członek Zarządu Fundacji Veolia Polska. Angażujemy się w życie lokalnych społeczności poprzez inicjowanie współpracy i budowanie partnerstw, a także pomagamy wypracowywać wspólne wizje rozwoju miejscowościom, w których działamy. Stąd przygotowania do programu Młodzi Obserwatorzy przyrody w każdym mieście rozpoczynamy od wizyt w Urzędach Miast, dostosowując program do lokalnej specyfiki i odpowiadając tym samym na realne potrzeby miasta i jego mieszkańców. Liczymy, że nasze partnerstwo pozwoli młodzieży na rozwinięcie skrzydeł, wzięcie odpowiedzialności za  swoje miasto i wdrożenie zmian społecznych i ekologicznych w ich małych ojczyznach, na jakich im zależy - dodaje.

Zachęcamy do odwiedzenia profilu FB/MlodziObserwatorzyPrzyrody oraz strony projektu www.mlodziobserwatorzy.edu.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat konkursu i planowanych działań.

Wszelkie pytania związane z programem prosimy kierować na adres e-mail: [email protected].

Inicjator programu: Fundacja Veoila Polska.
Partner merytoryczny programu: Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Patronaty: Miasto Chrzanów, Miasto Przasnysz, Miasto Świecie, Miasto Tarnowskie Góry, Miasto Zamość
 

PDF
II edycja Konkursu Młodzi Obserwatorzy Przyrody (215.83 KB)