Raport Zaangażowania za 2019r.

Raport Zaangażowania Grupy Veolia w Polsce za 2019r.

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu Raport Zaangażowania Grupy Veolia za 2019r., przygotowany przez Fundację Veolia Polska. Jest on kolejnym, po Raporcie Wpływu z 2017r., dokumentem, który podsumowuje nasze kluczowe osiągnięcia w najważniejszych aspektach firmowej polityki odpowiedzialności społecznej.

Mamy nadzieję, że będzie on stanowił źródło inspiracji do podejmowania kolejnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.

 

PDF
Raport zaangażowania Grupy Veolia w Polsce za 2019 (5.57 MB)
Raport Zaangażowania Grupy Veolia za 2019r. jest kolejnym, po Raporcie Wpływu z 2017r., dokumentem, który podsumowuje nasze kluczowe osiągnięcia w najważniejszych aspektach firmowej polityki odpowiedzialności społecznej. Opisuje on, w jaki sposób cała Grupa Veolia codziennie pracuje nad budowaniem lepszego, bardziej zrównoważonego świata przy jednoczesnym zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa energetycznego
Frédéric Faroche
Dyrektor generalny grupy Veolia w Polsce, prezes zarządu

Zgodnie ze strategicznym planem przyjętym przez korporację na całym świecie, Veolia ma stać się firmą będącą punktem odniesienia dla sektora w zakresie transformacji ekologicznej. To także nasza ambicja, ponieważ jako główny gracz na polskim rynku energii komunalnej zdajemy sobie sprawę, że naszym obowiązkiem jest być liderem zarówno w zrównoważonym zarządzaniu zasobami, jak i w dążeniu do bardziej ekologicznego modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Te nadrzędne cele napędzają nie tylko zmiany dokonane w inwestycjach i innowacjach firmy, ale stały się również nieodłączną częścią postaw naszych pracowników i codziennego życia.

Cała Grupa Veolia w Polsce jest aktywnie zaangażowana w realizację założonych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym celem jest nie tylko zmniejszenie śladu węglowego, ochrona różnorodności biologicznej, działanie w sposób odpowiedzialny i etyczny, ale także wspieranie edukacji w zakresie ochrony środowiska i pomoc w rozwijaniu partnerstw międzysektorowych, by coraz większa liczba podmiotów zaangażowała się w realizację inicjatyw określonych w Agendzie ONZ 2030.