Projekt “Szkoła Zero Waste” dla uczniów szkół podstawowych z Widzewa

“Szkoła Zero Waste” to 3 miesięczny program proekologiczny oparty o grywalizację, skierowany do dzieci z klas IV-VIII ze szkół podstawowych w Widzewie. Projekt  realizowany był przez Fundację Veolia Polska we współpracy z Urzędem Miasta w Łodzi oraz dostawcą aplikacji mobilnej - firmą Grywit.

 

Czym jest Zero Waste?

W dosłownym tłumaczeniu oznacza “brak odpadów” lub “brak marnowania”. Człowiek, który w życiu kieruje się ideą zero waste, stara się nie zanieczyszczać środowiska, zmniejszać swój ślad węglowy oraz generować jak najmniej odpadów. Co ważniejsze, za tą ideą idą działania, które są zgodne z zasadą 5R, czyli: odmawiaj (refuse), ograniczaj (reduce), wykorzystaj ponownie (reuse), recykluj (recycle) oraz kompostuj (rot).

 

Projekt Szkoła Zero Waste

Nadrzędnym celem projektu była edukacja ekologiczna dzieci w zakresie podejmowania działań zero waste, a przede wszystkim wdrażanie nawyków chroniących środowisko naturalne w życiu codziennym.  W projekcie wzięły udział 4 szkoły podstawowe w Widzewie: SP34, SP4, SP170, SP199. Motywację do działania zapewniała grywalizacja pełna nieszablonowych, inspirujących wyzwań, za które każdy uczestnik mógł otrzymać punkty oraz nagrody ufundowane przez Fundację Veolia Polska. Nagrodą główną dla klasy, która zbierze najwięcej punktów, jest całodzienna wycieczka do Centrum Kopernika w Warszawie. Program niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.: zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, uczenie poprzez zabawę, integrację w szczytnym celu oraz zwiększenie wiedzy na temat aktualnych problemów ekologicznych na świecie.

 

Ekologia wcale nie jest trudna

Projekt składał się z 4 modułów, w których każdy uczeń mógł otrzymać punkty za realizację zadań.

Moduł 1- „Chronię Zasoby” - skupia się na ochronie zasobów naturalnych oraz  oczyszczaniu zanieczyszczonych miejsc, np. poprzez angażowanie dzieci w sprzątanie ich okolicy. Wyzwania z tej kategorii zostały stworzone w oparciu o rzetelną wiedzę o eksploatacji ziemi, które odnoszą się m.in. do kryzysu wodnego, masowej wycinki drzew czy zabijania wielu gatunków zwierząt z powodu nieelastyczności mainstreamowej gospodarki. Podczas jednego z wyzwań pt. “Herosi Ziemi”, młodzi bohaterowie ekologii za pomocą swoich niezwykłych mocy odnajdywali miejsce zbrodni i zaczynali sprzątanie, często angażując w to przedsięwzięcie więcej osób. Efekty są niesamowite, o czym możecie przekonać się sami.

Moduł 2 – „Redukuję Odpady”  polega na wdrożeniu w życie zasad segregacji i ograniczaniu produkcji śmieci. Tutaj znajdziemy wyzwania, które zachęcają do zmiany zachowań na takie, które generują mniej zanieczyszczeń lub takie, które pozwalają w naturalny sposób stać się częścią ekosystemu (np. odpady są kompostowalne). Są one odpowiedzią na coraz większe zanieczyszczenie plastikiem i efekt cieplarniany. Jednym z zadań było “Domowe sortowanie”, w którym dzieci miały za zadanie pokazać, w jaki sposób każdy z uczestników segreguje odpady w domu.

 

Moduł 3 – „Inspiruję się”. W tej kategorii możemy znaleźć zadania, które polegają na bardziej aktywnym dbaniu o środowisko oraz takie, które w bardziej pośredni sposób przyczyniają się do redukcji ilości odpadów. “Eko alternatywy” to wyzwanie, w którym dzieci miały za zadanie pokazać swój ekologiczny, biodegradowalny zamiennik np. plastikowego przedmiotu. Otrzymaliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań, które idealnie oddają istotę zero waste.

 

Moduł 4 – „Zdobywam wiedzę” to ostatnia kategoria, dzięki której młodzi ekolodzy mogą zarówno zdobyć, jak i utrwalić swoją wiedzę. Jest to szczególny moduł. Wszystkie zawarte w nim zadania są jednorazowe, polegają na przeczytaniu materiałów edukacyjnych na temat zagrożeń ekologicznych współczesnego świata. Po zapoznaniu się z materiałami, dzieci mierzą się z quizami sprawdzającymi ich wiedzę.