Pracownicy - wolontariusze ponownie w akcji

Tym razem, w działania na rzecz innych, Fundacja Veolia Polska zaangażowała nie tylko pracowników Veolii, ale także ich rodziny. Wspólnymi siłami, ponad 30-stu wolontariuszy utworzyło Zielone Podwórko Veolii dla Fundacji Pociechom mieszczącej się na warszawskiej Pradze.

Zielone Podwórka Veolii, to projekt realizowany w ramach prowadzonego przez Fundację Veolia Polska programu wolontariatu pracowniczego w Grupie Veolia. Celem akcji wolontariackich jest tworzenie zielonych miejsc na terenie różnych placówek społecznych, pozwalających obecnym i przyszłym jego mieszkańcom czerpać z bogactwa przyrody w mieście. 
 
W sobotę 28 lipca, w sąsiedztwie malowniczego Wału Wiślanego w Warszawie, wolontariusze Fundacji Veolia Polska wspólnie z członkami swoich rodzin, utworzyli Zielone Podwórko Veolii. Dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy, podopieczni Fundacji Pociechom będą mogli korzystać z pięknego ogrodu sensorycznego. Na terenie Zielonego Podwórka Veolii utworzone zostały ścieżki sensoryczne, a ponad 400 specjalnie dobranych roślin będzie dostarczać pożywienia pszczołom z pasieki znajdującej się na terenie Fundacji Pociechom.
 
Fundacja Veolia Polska stara się, aby podczas tego rodzaju akcji uwolnić dobrą energię każdego z naszych wolontariuszy. Na co dzień pracują oni przy biurkach i często nie wiedzą, w jaki sposób mogliby się zaangażować w pomoc na rzecz innych. Wolontariusze, którzy zdecydowali się poświęcić swój wolny dzień, aby zrobić coś pożytecznego dla drugiego człowieka, nie zdawali sobie sprawy, jak przyjemna jest to praca. Przede wszystkim cieszymy się z faktu, że przyszli na naszą akcję ze swoimi rodzinami, a niektórzy nawet z małymi dziećmi. W końcu, nie teoria a praktyka, przykład jaki dajemy, pozwala uczyć empatii i wpajać wartości.  – Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor  Dyrektor ds. CSR w Grupie Veolia w Polsce, Członek Zarządu Fundacji Veolia Polska.
 
Fundacja Pociechom angażuje się w pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i umysłową, głównie w ramach prowadzonej hipoterapii i alpakoterapii, ale także różnych form edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Obecnie Fundacja Pociechom pracuje nad stworzeniem świetlicy środowiskowej na warszawskiej Pradze Północ, która służyłaby 30-stu podopiecznym, z rodzin zagrożonych marginalizacją.
 
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom, pracownikom i  Zarządowi firmy Veolia za pomysł, pracę i powstanie ogrodu sensorycznego w naszej Fundacji.  Bardzo ważne jest, że firma z sektora biznesowego odpowiedziała na naszą potrzebę. Staramy się jak najwięcej środków przeznaczać na zajęcia rehabilitacyjne dzieci, dlatego infrastruktura na terenie Fundacji na tym cierpi, a w konsekwencji również dzieci. Dlatego praca wolontariuszy Veolii oraz sfinansowanie powstania ogrodu sensorycznego dla naszych podopiecznych to ogromna pomoc i cenny  wkład w lepszy rozwój i powrót naszych podopiecznych do zdrowia.  Serdecznie dziękujemy! Bez Państwa wsparcia nie udałoby się zrealizować tego projektu. – Piotr Kołodziej, Prezes Stowarzyszenia Pociechom.
 
W tym roku, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji Veolia Polska Zielone Podwórko Veolii powstało przy Łódzkim Hospicjum dla Dzieci-Łupkowa, w Przedszkolu nr 2 z odziałem integracyjnym dla dzieci niepełnosprawnych w Tarnowskich Górach, przy Fundacji Pociechom w Warszawie. We wrześniu, wolontariusze utworzą kolejne tego typu miejsce, dając tym samym radość poznańskim seniorom.