Poznajcie laureatów NaprawiaMY z Veolią

Możliwość uzyskania wiedzy jak zrobić domowy proszek do prania czy przerobić stary sweter na ciepły zestaw zimowy oraz informacje o zero waste w języku migowym to tylko część oferty dla mieszkańców Łodzi.  Ponad 30 filmów i 20 spotkań z ekspertami i warsztatów, warsztaty przerabiania i naprawy przedmiotów, targi recyclingowy i eko-umiejętności on-line to efekty działania czterech kawiarenek naprawczych. 29 czerwca ich przedstawiciele po kilku miesiącach wspólnego działania na rzecz idei zero waste spotkają się na żywo  w EC1, by podsumować swoje projekty i opowiedzieć o nich w rozmowie z Odetą Moro, ambasadorką kawiarenek naprawczych Veolii.

 

Druga edycja programu

Do końca marca cztery organizacje wraz z partnerami realizowały swoje pomysły na działania ekologiczne dzięki drugiej edycji programu „NaprawiaMy z Veolią”. To pierwszy w Polsce program, w ramach którego przyznawane są granty na organizację kawiarenek naprawczych.

Główny etap działania łódzkich kawiarenek naprawczych przypadł przypadł na trudny czas pandemii. Organizatorzy są pod ogromnym wrażeniem determinacji i wytrwałości w tych nietypowych okolicznościach. W związku z tym Fundacja Veolia Polska postanowiła przyznać nagrody dla każdej kawiarenki:

Nagrody w wysokości 1500 zł dla:

●         Kawiarenki Naprawczej „Piotrkowska 17” za  szerokie spojrzenie i kreatywne podejście do idei zero waste

●         Kawiarenki Naprawczej w Miejscu Spotkań za spójną wizję długofalowego rozwoju kawiarenki naprawczej

●         Kawiarenki Naprawczej Sąsiedzka „re-pasja” w 502 za aktywność on-line i pełną determinacji realizację działań w świecie wirtualnym

●         Kawiarenki Naprawczej idei „zero waste” za inkluzywność i dbanie o dostępność do wiedzy i spotkań dla osób wykluczonych

 

Kawiarenki odpowiedzią na trudne czasy

Pandemia przyczyniła się do ograniczenia nadmiernego konsumpcjonizmu. Wielu z nas zorientowało się, że nie potrzebujemy do życia zbyt wielu rzeczy a te, które mamy, warto naprawiać. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z pomocy kawiarenek naprawczych. Mimo trudnej sytuacji, każda z kawiarenek, które powstały w Łodzi podjęła wyzwanie
i zaangażowała społeczność, realizując działania w formie spotkań on-line czy filmów instruktażowych, z których można było bezpiecznie skorzystać we własnym domu, a także w miarę możliwości organizując spotkania w niedużych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Kawiarenki dostępne dla wszystkich

W tej edycji organizatorzy chcieli trafić z ideami zero waste i gospodarki obiegu zamkniętego również do takich środowisk, które z różnych względów mają utrudniony dostęp do informacji albo do miejsc dostosowanych do ich potrzeb. Dlatego celem kawiarenek będzie również włączanie osób z różnymi niepełnosprawnościami, np. za pomocą dostarczenia osobom głuchym takich materiałów dotyczących idei zero waste, które będą dla nich zrozumiałe i czytelne. Kawiarenki będą też organizowane w taki sposób, aby zapewnić dostęp bez barier tym mieszkańcom Łodzi, którzy mają trudności z poruszaniem się. W Łodzi działają obecnie cztery kawiarenki naprawcze.

 

Kawiarenka Naprawcza „Piotrkowska 17”

Liderem koalicji realizującej projekt jest Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych. W skład partnerstwa wchodzą: Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-TY-My”, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych. W działania zaangażowani byli dziennikarze, specjaliści od tapicerstwa, kosmetyków, nadawania drugiego życia rzeczom, plastycy, przedstawiciele innych organizacji. Miały miejsce dyżury ekspertów w dziedzinach takich jak zdrowe odżywanie, stolarstwo, krawiectwo, tapicerstwo. Odbyły się także spotkania online ze specjalistami zero waste. Powstały również filmy instruktażowe jak nadać drugie życie wybranym przedmiotom oraz wystawa prac powstałych w ramach projektu.

 

Kawiarenka Naprawcza w Miejscu Spotkań na zawsze

Liderem koalicji realizującej projekt jest Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani. W skład partnerstwa wchodzą: Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Szymon Bujalski - dziennikarz dla klimatu, Grupa nieformalna Moje Podwórko oraz firma AkzoNobel. Miejscem w którym powstała kawiarenka naprawcza jest Społeczny dom kultury Miejsce Spotkań, który znajduje się w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9. 

W ramach projektu powstały filmy instruktażowe dotyczące między innymi cerowania czy naprawy rowerów. Zostało również przygotowane miejsce, gdzie w okresie letnim będą mogły odbywać się spotkania i warsztat stacjonarne.

 

Sąsiedzka „re-pasja” w 502

Liderem koalicji realizującej projekt są Widzewskie Domy Kultury (Dom Kultury "502"), a w jej skład wchodzą również Fundacja na Rzecz Edukacji i Kultury „Ei-Ka”, Wolontariusze z fundacji „Ei-Ka” oraz Seniorzy z Centrum Aktywnego Seniora. Zrealizowano cotygodniowe warsztaty  „Recykling w stylu boho” poświęcone tworzeniu dekoracji oraz przedmiotów codziennego użytku, z wykorzystaniem materiałów „z odzysku”, a także darów natury. Powstały również krótkie filmy pokazujące proste sposoby na ponowne wykorzystanie raz już użytych przedmiotów oraz tworzenie zdrowych dla środowiska zamienników chemii domowej. 

 

Kawiarenka idei „zero waste”

Liderem koalicji realizującej projekt jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki. W skład partnerstwa wchodzą Spółdzielnia Socjalna Fado, Fundacja Subsidium oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Działania kawiarenki były skierowane głównie dla osób z niepełnosprawnościami, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i osób głuchych, podopiecznych PZG. Ważnym celem projektu było przygotowanie materiałów dotyczących idei zero waste, które będą dostępne i czytelne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

 

Idea repair cafe

Idea Kawiarenek Naprawczych narodziła się w Amsterdamie w 2008 roku. Została zainicjowana przez Martine Postma. Martine zorganizowała pierwszą kawiarenkę naprawczą w październiku 2009. W 2010 powstała międzynarodowa Fundacja Repair Cafes, której celem jest wsparcie lokalnych społeczności na całym świecie w tworzeniu miejsc do wspólnej naprawy. W Polsce, mimo rosnącej świadomości ekologicznej rodaków, idea kawiarenek naprawczych jest nadal mało znana, dlatego organizatorzy programu postanowili rozpropagować ją zarówno wśród miast, jak i miasteczek.

 

NaprawiaMY z Veolią

Celem programu „Naprawiamy z Veolią 2.0” jest rozwijanie w twórczy sposób idei kawiarenek naprawczych oraz promocja idei zero waste i circular economy. W działania te  są zaangażowane lokalne społeczności miasta Łodzi, w tym jednostki samorządu terytorialnego i media, poprzez tworzenie lokalnych koalicji wokół wspólnego celu. 

 

Program „NaprawiaMY z Veolią” został zainicjowany przez Fundację Veolia Polska, jego realizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce