Podsumowanie projektu "H20 to jest to!"

28. marca, z okazji Światowego Dnia Wody, w Szkole Podstawowej nr 2 w Miasteczku Śląskim odbyła się uroczystość podsumowująca projekt Fundacji Veolia Polska pn. „H2O to jest to!”. Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie zdrowego odżywania się wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym picia wody kranowej oraz ochrona środowiska naturalnego.

W projekcie wzięły udział 2 szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 z Miasteczka Śląskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Żyglinie. Zamontowano w nich 3 źródełka wody pitnej, które są pod stałym nadzorem akredytowanego laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. Dzięki temu prawie 600 dzieci ma nieograniczony dostęp do wody pitnej.
 
Założeniem projektu jest propagowanie picia wody kranowej wśród dzieci i młodzieży, a w efekcie poprawa ich kondycji fizycznej oraz wzmacnianie zdrowych nawyków (szczególnie w kontekście ograniczania "jedzenia śmieciowego"), a także wzrost świadomości zdrowego odżywiania się.
 
W projekt były zaangażowane dzieci, które miały za zadanie przygotować i przeprowadzić kampanie informacyjne na temat tego dlaczego warto pić wodę kranową. W ramach swoich kampanii  przeprowadzono akcje informacyjne w szkołach (pogadanki, warsztaty itp.), przygotowano plakaty, nakręcono filmiki a nawet teledysk! Każda ze szkół mogła zgłosić dwie prace konkursowe, które ją reprezentowały. Autorzy tych prac mieli wręczone nagrody podczas uroczystości podsumowania projektu. Nagrodami były bidony do picia wody oraz dodatkowe upominki w formie gadżetów.

Pierwszą nagrodę otrzymali uczniowie klasy IV a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyglinie
Drugą nagrodę otrzymali uczniowie ze Szkoły podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim

Fundacja Veolia Polska przy wsparciu Władz Miasta Miasteczko Śląskie oraz Dyrekcji Szkół mogła  kontynuować swój projekt „H2O to jest to!” realizowany od 2017 roku. W inicjatywę byli zaangażowani także wolontariusze z PWiK w Tarnowskich Górach, którzy zamontowali zdroje wody pitnej i na bieżąco prowadzą jej monitoring i wykonują badania jakości wody.

To bardzo ważne, by dbać o zdrowie i kondycję fizyczną naszych dzieci i odpowiednie nawodnienie organizmu, co poprawia również koncentrację dzieci.  Podkreślały to filmiki konkursowe przygotowane przez dzieci. Uczniowie mają teraz nieograniczony dostęp do zdrowego produktu jakim jest woda z kranu, która jest wodą pitną i to wodą o bardzo dobrej jakości. - mówi Anna Tronina, członek Zarządu Fundacji Veolia Polska.

Projekt to kolejny przykład odpowiedzialnych społecznie działań grupy Veolia w Polsce, która dba o naturalne zasoby i środowisko, a także wspiera lokalne społeczności. W przypadku tego projektu, promując zdrowe nawyki żywieniowe od najmłodszych lat.

W ciągu trwania całego projektu, Fundacja zamontowała już 8 źródełek na terenie Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego, dzięki czemu już 3100 dzieci ma nieograniczony dostęp do wody pitnej.

Filmiki zwycięskich zespołów:
 

 
Podsumowanie projektu: