Podsumowanie programu Miejskie Klimaty

Zakończyliśmy pierwszą edycje programu "Miejskie Klimaty"

Innowacyjny program „Miejskie Klimaty”, prowadzony pilotażowo przez Fundację Veolia Polska we współpracy z Pracownią Miejską, przez niemal 10 miesięcy dawał mieszkańcom i mieszkankom Zamościa oraz Słupcy, samorządowi i organizacjom pozarządowym wiedzę i narzędzia niezbędne do przygotowania miasta na zmiany klimatu. Badał też ich nastawienie do zmian klimatu i szukał ścieżek rozwoju, które są najbardziej akceptowalne dla lokalnej społeczności.

Ważnym elementem realizacji projektu była współpraca z przedstawicielami wszystkich sektorów i wdrażanie kolejnych etapów w szerokim dialogu społecznym. Projekt był pionierskim rozwiązaniem poświęconym adaptacji miast do zmian klimatycznych, przy zastosowaniu metodologii stosowanej przez największe organizacje urbanistyczne na świecie - Social Perception Review Fundacji Rockefellera. Ponadto w programie wykorzystano opracowane przez Pracownię Miejską konsultacyjne gry planszowe oraz, na terenie Zamościa, platformę grywalizacyjną Gamfi, na bazie której stworzono angażującą grę on-line.

Często mimo wiedzy, mimo dostępnych środków, nasze zachowania są niekoniecznie przewidywalne. Program "Miejskie Klimaty" wychodzi temu naprzeciw. W Zamościu i Słupcy przyglądaliśmy się postawom mieszkańców, co z ich perspektywy jest palącą potrzebą w kontekście zmian klimatu, jakie rozwiązania byliby już dziś gotowi wdrożyć, a co jeszcze jest poza zasięgiem. Dzięki serii warsztatów, gier, rozmów, byliśmy w stanie rozpoznać te rozwiązania, które w lokalnym kontekście wprowadzić mogą największą zmianę.
Justyna Król
Pracownia Miejska

W trakcie programu zebrano łącznie ponad 430 opinii mieszkańców podczas konsultacji społecznych, zagrano w planszówki konsultacyjne z kilkudziesięcioma przedstawicielami różnych grup i sektorów, a w grę on-line zaangażowało się ponad 200 graczy. Na warsztatach podsumowujących program w Zamościu nagrodzono 15 osób, które uzyskały najlepszy wynik w „Grze o Zielony Zamość”, a także powstało 5 scenariuszy spotkań, promujących proekologiczne, przyjazne środowisku postawy. Z kolei w Słupcy program doprowadził do nawiązania współpracy z jedną ze szkół podstawowych, która wykorzystywać będzie plansze do gry konsultacyjnej na własny użytek. 

Zaangażowani w życie społeczne mieszkańcy, to ogromny kapitał miasta i tego kapitału Zamościowi i Słupcy szczerze gratuluję. To, że mieszkańcy zdają sobie sprawę z tych problemów jakie stawiają przed nami zmiany klimatu, że są ich świadomi, to już sprawia, że Zamość i Słupca mają przewagę nad innymi miastami.
Agnieszka Kazimierska
Fundacja Veolia Polska

W podsumowaniach programów w Zamościu i Słupcy udział brali przedstawiciele samorządu (z zastępcami włodarzy miast na czele), edukacji, organizacji pozarządowych oraz młodzieży, co pokazuje jak szerokim echem program odbił się w obu miastach. Efektem „Miejskich Klimatów” był raport opracowany na podstawie wszystkich etapów programu, który został rozdany w formie papierowej podczas spotkań w magistratach w Słupcy i Zamościu, a w formie elektronicznej ukazał się na stronie głównej programu. Raport przedstawia działania projektowe, scenariusze środowiskowe na 2040 rok, zawiera analizę oczekiwań mieszkańców, przedstawia kluczowe problemy środowiskowe miast i propozycje ich rozwiązań, a także pomysły i rekomendacje na przyszłość - dla samorządu, ale i dla mieszkańców.

Program „Miejskie Klimaty” objęty był Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamościa oraz Burmistrza Miasta Słupcy.