Podsumowanie Programu Lokalnych Inwestycji Społecznych

Ponad 2500 zaangażowanych w ochronę środowiska mieszkańców, w tym ponad 1300 dzieci i młodzieży zachęcających do odpowiedzialnych zachowań ekologicznych, 45 akcji, niemal 500 nasadzeń i 7 akcji sprzątania ziemi, to efekt zakończonego Programu Lokalnych Inwestycji Społecznych Fundacji Veolia Polska, prowadzonego w partnerstwie z Urzędem Miasta Miasteczko Śląskie oraz Urzędem Miasta Pionki.

W ramach programu, realizowanego przez Fundację Veolia Polska w obu miejscowościach przeprowadzono diagnozę społeczną i środowiskową oraz międzysektorowe konsultacje społeczne, podczas których wytypowano najpilniejsze wyzwania środowiskowe dla miasta, które następnie uwzględniono w wytycznych konkursu grantowego na najlepsze projekty z zakresu edukacji ekologicznej i akcji środowiskowych na rzecz miasta. Konkurs wyłonił 8 projektów, którym przyświecała chęć zmiany świadomości i nawyków mieszkańców w zakresie odpowiedzialności za środowisko. W Miasteczku Śląskim i Pionkach odbywały się liczne warsztaty, konkursy i eventy na temat ekologii, angażujące mieszkańców i przedstawicieli różnych grup społecznych.
 
- Projekt stworzył możliwości  do szerszej edukacji ekologicznej oraz kształtowania właściwych postaw pro środowiskowych oraz dbania o najbliższe otoczenie. Objął swoimi działaniami całe miasteczkowskie środowisko, pozwolił na integrację oraz promował zachowania proekologiczne. Dzięki jego realizacji staliśmy się przyjaciółmi środowiska, a społeczność lokalna miała możliwość poznania „od środka” naszej szkoły – podkreśla Beata Ćwięczek, Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Miasteczku Śląskim.
 
- Realizacja poszczególnych działań w naszym projekcie „otworzyła oczy” mieszkańcom Pionek na wiele aspektów związanych ze środowiskiem naturalnym oraz jego ochroną. Uzmysłowiliśmy sobie, że czynnikiem szkodzącym środowisku jest nie kto inny, tylko człowiek. Mieszkańcy Pionek, lokalne instytucje, organizacje pozarządowe, szkoły, wszyscy bardzo chętnie przyłączyli się do naszych działań. To może świadczyć o chęci poprawy sytuacji i podjęcia działań w trosce o środowiskokomentuje Dariusz Pawłowicz, Inspektor ds. organizacji pozarządowych i współpracy z wolontariatem Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.  
 
Wśród laureatów znalazły się instytucje skupiające różne grupy wiekowe i społeczne w Pionkach: Centrum Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenia ASTA, Żłobek Miejski „Wesoły Pajacyk” oraz Stowarzyszenie Seniorów Złota Jesień i Miasteczku Śląskim: Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 1, Miejski Ośrodek Kultury oraz Koło Wędkarskie nr 108.
 
W efekcie realizacji projektów, zaangażowania mieszkańców i współpracy między laureatami, a także nawiązanych partnerstw z innymi organizacjami, wzmocniły się postawy proekologiczne dzieci, młodzieży i ich rodziców. Wspólne akcje na rzecz środowiska stanowiły dodatkowy element integracyjny dla mieszkańców, a warsztaty tematyczne stały się ciekawą ofertą dla osób zainteresowanych tematami ekologicznymi, m.in. dzieci i seniorów.
 
- Nasz projekt "Ekologia - to jest to" kształtował świadomość ekologiczną i postawy proekologiczne u dzieci. Uczniowie zrozumieli potrzebę włączania się w różnorodne akcje mające na celu ochronę środowiska, zauważyli skutki negatywnej działalności człowieka na przyrodę. Wspaniale wykorzystali surowce wtórne do wykonania swoich prac – dodała Lidia Czyżewska, Prezes Stowarzyszenia ASTA.

Dzięki projektowi nasze miasto stało się czystsze, a my bardziej świadomi tego, jak dbać o nasze środowisko i zdrowie. Miło teraz wjeżdżać do Miasteczka Śląskiego i patrzeć na zasadzone przez nas nowe drzewka – dodaje Bartosz Bogusz, uczeń klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 1. 
 
Realizacja projektów zgłoszonych do konkursu „Pionki - nasze środowisko, nasze życie” oraz "Wspólnie dla środowiska" w Miasteczku Śląskim to ostatni już etap II edycji Programu Lokalnych Inwestycji Społecznych Fundacji Veolia Polska. W ramach programu została przeprowadzona lokalna diagnoza wyzwań ekologicznych w miejscowościach oraz międzysektorowe konsultacje społeczne. Na ich podstawia, ogłoszony został konkurs grantowy dla wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w działania na rzecz miasta  w zdiagnozowanych obszarach środowiskowych. Ostatni etap to zakończona właśnie realizacja nagrodzonych projektów, poprzedzona sesją edukacyjną dla organizacji, podczas których liderzy lokalni dopracowywali swoje pomysły.
 
Cieszą nas efekty Programu Lokalnych Inwestycji Społecznych, ale przede wszystkim gratulujemy laureatom w realizacji ich projektów dedykowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców, seniorów i wszystkich mieszkańców. Dzięki  wsparciu Urzędów Miast i wspólnie przeprowadzonym konsultacjom, projekty staraliśmy się  "skroić na miarę" aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców Pionek i Miasteczka Śląskiego. Wierzę, że zainicjowane programy będą miały swoja kontynuację, a edukacji ekologiczna pozostanie na  wysokim poziomie. – powiedziała Magdalena Kempiński, członek zarządu Fundacji Veolia Polska

- Efekty realizacji projektów przerosły nasze oczekiwania. Zaangażowanie mieszkańców i tak wielu grup społecznych w ochronę środowiska, to najlepszy dowód na to, że warto inwestować w ludzi i ich pomysły na zrównoważony rozwój miast.  Mamy nadzieję, że wiedza i narzędzia, których dostarczyliśmy w ramach Programu Lokalnych Inwestycji Społecznych będzie procentować także w przyszłości i stanie się zalążkiem do systematycznych działań środowiskowych opartych na międzysektorowej współpracy – powiedziała Anna Tronina, członek Zarządu Fundacji Veolia Polska

I edycja Programu realizowana była w Szczytnie w 2017-2018 roku, w 2019 roku Program będzie tam kontynuowany, we współpracy z Urzędem Miasta Szczytno.