Od wampirów energetycznych do budynków niskoemisyjnych - czyli o miejskiej transformacji klimatycznej

Fundacja na EKS 2024

Transformacja miast - by z jednej strony stały się odporne na zmiany klimatu, a z drugiej - by w mniejszym stopniu je powodowały, a także ograniczyły negatywny wpływ na środowisko. To nasze główne wyzwania na najbliższe lata. Trudno powiedzieć, który obszar zmian jest kluczowy: gospodarka odpadami, wodą, kwestie emisji CO2, smogu? Zmiany w zakresie efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej i budynków przyniosą efekt na wielu frontach - emisja, smog, woda itd. Pytanie: jak ten proces przeprowadzić? 

4 marca, podczas Europejskiego Kongresu Samorządów, odbył się panel dyskusyjny Fundacji Veolia Polska pod tytułem „Od wampirów energetycznych do budynków niskoemisyjnych - czyli o miejskiej transformacji klimatycznej”.

O zmianach klimatycznych w kontekście efektywności energetycznej dyskutowali:

Miłosz Motyka - Podsekretarz stanu Wiceminister klimatu i środowiska 
Justyna Glusman - Dyrektor Zarządzająca Stowarzyszenie Fala Renowacji 
Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawa
Maria Andrzejewska - Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID Warszawa  
Piotr Sprzączak -  Dyrektor rozwoju ds. linii biznesowej ESCO, Veolia Energia Polska

Konkluzja? Średnia dla UE to około 40%, ale w Warszawie aż 80% emisji CO2 jest związane z produkcją i konsumpcją energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby budynków. Jeśli do tego dodamy fakt, że miasta generują średnio 70% CO2, to dochodzimy do wniosku, że bez transformacji miast nie będzie transformacji klimatycznej, a bez transformacji sektora budynków nie będzie transformacji miast.